100 let české státnosti ve Středočeském kraji

Jižní průčelí lánského zámku je orientováno směrem do rozlehlého parku

Navštivte s námi atraktivní místa a připomeňte si zajímavé události ve středních Čechách od vzniku samostatného Československa až do současnosti.