Advent

18. prosinec 2003

Období čtyř neděl před Vánocemi se nazývá advent. Dnes slovo advent známe vlastně jen ze spojení adventní kalendář a adventní věnec, které k nám móda, tentokrát bych řekl bohudík, v posledních letech znovu přinesla ze sousedního Německa.

Advent je velmi důležité období v životě křesťanů, je to nejen přípravné období před vánočními svátky, je to vlastně začátek křesťanského liturgického roku, prvním dnem nového roku je pro křesťany první adventní neděle. Advent se neslavil žádným bujarým veselím, jakým se slaví počátek občanského nového roku, ani hysterickým sháněním dárků a pokrmů pro vánoční svátky, jak advent v uvozovkách slavíme dnes. Advent byl pro naše předky dobou tichého rozjímání, obdobím pokání a kajícnosti, tichého očekávání a také půstu, který končil až štědrovečerní večeří. Ani svatby se v době adventu nekonaly.

Že advent je dobou očekávání příchodu Krista jasně říkalo jeho staré české pojmenování přištie, tedy příchod, které pak od 14. století začalo vytlačovat pvodem latinské slova advent, které ostatně znamená totéž. Advent je z latinského adventus, příchod, ze sloves advenire a venire, přicházet. Sloveso venire je pak základem i dalších slov, která jsme přejali do našeho běžného jazyka. Patří k nim třeba eventualita, něco co může přijít, nebo prevence, předcházení něčemu, co může přijít, a také avantýra, původně dobrodružství, událost, která přichází nečekaně. Ale to jsem se od adventu dostal až příliš daleko. Vrátím se k němu tím, že nám všem navrhnu, abychom se v tomto období po vzoru našich moudřejších předků občas zastavili a aspoň na chvilku se soustředili na záležitosti vyšší, než jsou ty úplně přízemní.

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.