Aleš Kalina: Život nám komplikují stovky negativních emočních rovnic

15. duben 2013

S koučem Ing. Alešem Kalinou jsme si povídali o emočních rovnicích.

Probírali jsme, v čem spočívá metoda emočních rovnic. Zaměřili jsme se na to, jak fungují lidské emoce a prožívání člověka. Diskutovali jsme o tom, jestli je možné ho měnit.

Metoda Emočních rovnic popisuje funkce mozku v oblasti emocí. Jejím autorem je Aleš Kalina. Podle něho nám pomáhá pochopit, proč se v daných situacích cítíme určitým způsobem. Jejím prostřednictvím můžeme pochopit i důvody svého rozhodování.

Vytváření „zápisů v mozku“

„Vše, co jsme v životě viděli a slyšeli, zůstává v naší hlavě. Nejsilněji se zapisují emoce spojené s osobou našich vychovatelů, kterým mozek vždy přisuzuje hodnotu ANO, aniž by o jejich pravdivosti přemýšlel,“ konstatuje Aleš Kalina.

Na mnohé zápisy si nepamatujeme, ale přesto s nimi mozek pracuje. Jsou uloženy v podvědomé paměti, mimo dosah našeho vědomí.

Jak se Emoční rovnice projevují

Zapsané Emoční rovnice v hlavě mají dvě funkce. Ovlivňují chování a přemýšlení člověka. Aleš Kalina k tomu říká: „Zkuste si představit jedince, který má Emoční rovnici „Na holku podle svých představ nemám“.

Emoce

Jak tento zápis bude ovlivňovat jeho chování v přítomnosti hezkých děvčat? Určitě se bude cítit v jejich přítomnosti nevrlý, podhodnocený, plný strachu, že je nedostatečný a že tu krásku ze svého okolí si nezaslouží, či že někdo jiný ji určitě získá, ale on určitě ne.“

Svět je pouze odrazem našeho přesvědčení

Metoda Emočních rovnic pomáhá lidem tak, že jejich prostřednictvím pochopí, že jejich svět je pouze odrazem jejich přesvědčení a ne hříčkou nevyzpytatelného osudu.

Podle Aleše Kaliny se lidí mohou naučit, že když jejich současný svět odráží to, co vidí před sebou na papíře. Změnou vlastních prožitků je možné vstoupit do světa, který skutečně chtějí.

Reprízováno 19. srpna 2013.

autoři: Alima Martinová , Aleš Kalina
Spustit audio