Anglický park v Dobříši by mohl být přírodní památkou

10. únor 2011
Dobříšský park a zámek

Anglický park u zámku v Dobříši bude možná přírodní památkou. Po zařazení do evropského programu ochrany přírody Natura 2000, chce tuto oblast začít více hlídat i Středočeský kraj.

Pro majitele, kterými jsou rod Colloredo-Mansfeldů a dobříšská radnice, to bude znamenat několik dalších povinností. Například, že budou muset při kácení stromů žádat o povolení středočeské hejtmanství.

Důvodem, proč chce kraj Anglický park v Dobříši vyhlásit přírodní památkou, je výskyt - Páchníka hnědého - hmyzu, který patří podle Zdeňky Šímové, vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny Krajského úřadu Středočeského, mezi evropsky chráněné živočichy. „Páchník se ve Středočeském kraji vyskytuje na vícero místech i v České republice, ale méně početně se vyskytuje ve zbytku Evropy.“

Páchník hnědý žije ve starých a ztrouchnivělých stromech, proto by to pro majitele parku a přilehlých pozemků mohlo znamenat další starosti a komplikace při správě tohoto území. „Ty stromy je většinou tendence kácet, odstraňovat, proto je musíme chránit,“ dodala Zdeňka Šímová.

Snaha Středočeského kraje vyhlásit dobříšský park, který se rozkládá na 38 hektarech, přírodní památkou se nelíbí zdejší radnici. Podle starosty Jaroslava Melši by to mohlo omezit obnovu parku a rozvoj této části města. „Tak jak je dneska toto území vymezeno, zasahuje to do určitých míst, kde město například plánovalo stavbu nového parkoviště.“

Majitelé parku Colloredo-Mansfeldovi a ani jejich zástupce se zatím nechtějí k této snaze Středočeského kraje vyjadřovat. Nejprve si chtějí návrh podrobně prostudovat. Mají na to tři měsíce. Starosta Dobříše Jaroslav Melša věří, že naleznou s krajem způsob, jak tuto situaci vyřešit. „Doufám, že se s krajem domluví, tak aby to ozdravění mohlo probíhat ku prospěchu věci,“ dodal Melša.

Obyvatelé Dobříše mají jasno. Středočeský kraj ve snaze Anglický park vyhlásit přírodní památkou podporují. „Klidně, vždyť je to tam krásný,“ mi řekla jedna z dobříšských obyvatelek a druhá ji doplnila: „I kdyby tam vybírali vstupné, já jsme pro.“

Pokud se majitelé dotčeného území a zástupci kraje dohodnou, přírodní památkou by se zdejší park mohl stát už za rok.

Spustit audio
autor: Pavel Pavlas