Bábovka

11. srpen 2004

O tom, jak se slovo bábovka dostalo do našeho jazyka, odborníci nevědí skoro nic. Jisti jsou si jen tím, že tento výraz se v češtině objevuje od 15. století. Další téměř jistotou je, že bábovka byla původně jen forma na pečení a že pečivu se říkalo bába. V bábovce se pekla bába. Ostatně byla nejen tato bába, byla také semlbába, tedy jak spisovně říkáme, žemlovka.

Když slyšíme slova bábovka a bába, napadne nás otázka po souvislosti mezi druhem pečiva a starými ženami. V knihách jsem našel celkem čtyři teorie, jak by bábovky a matky našich rodičů mohly souviset. Někteří soudí, že jde o jídlo, které starým ženám chutná. Jiní říkají, že babičky bábovky rády pečou. Třetí, podloženější, teorie praví, že původní bábovka, tedy forma na pečení, mívala podobu obličeje staré ženy. V Etymologickém slovníku jazyka českého J. Holuba a F. Kopečného se naznačuje, že toto pečivo mohlo dostat takové jméno proto, že se obvykle předkládalo během porodu porodním bábám, babičkám, jinak řečeno babicím. Ani jedna z těchto teorií se dnes nepřijímá, ale než si řekneme, jak to s bábovkami je doopravdy, zastavím se u porodních babiček. Obvykle se soudí, že porodním asistentkám se říkalo báby či babice prostě proto, že takovou práci - říkalo se jí babit - mohly vykonávat jen ženy zkušené, tedy starší. Ale je tu ještě jedna možnost. Staří Slované slovem bába označovali nejen staré ženy, bába pro ně byl i duch, mýtická postava, která měla na starosti úrodu. Bába byla dárkyně úrody, takže i mraku přinášejícímu déšť, tedy úrodu, se říkalo bába. Místo na obloze, odkud obvykle přicházely deštivé mraky, byl pro naše předky babí kout. Úroda a porod, nový život, bába přináší novou úrodu, nový život. Tady je možná souvislost mezi bábami na obloze a u porodů.

Michal Novotný

Ale slíbil jsem teorii vzniku slova bábovka, která je uznávána dnes. Podle ní ani pojmenování bába není původní, ještě dřív to slovo zněla pápa a vzniklo v "jazyce" nemluvňat stejně zvukomalebně jako příbuzné papat. Takže se starými ženami ani s porodními asistentkami by bábovka souviset neměla.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz.

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.