Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku stojí na místě údajných zázraků a uzdravení

Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku

Kdysi se na návrší poblíž historického Frýdku pálilo vápno. Ale od té doby, co tam na kamenném sloupu vztyčili plastiku Panny Marie, se začaly dít zázraky. Podle dochovaných kronik došlo údajně i k několika uzdravením. Proto se Frýdku začalo přezdívat Slezské Lurdy. Dnes stojí na místě plastiky monumentální, pozdně barokní Bazilika Navštívení Panny Marie.

Než byl ale chrám v roce 1777 dostavěn, sahala sláva frýdecké Panny Marie daleko za hranice Slezska. Vymodlit si ochranu a požehnání této světice přicházeli poutníci z Moravy, Uher i z Polska. Přítrž slavným procesím nedokázaly učinit ani Josefínské reformy, chřipková pandemie či snaha komunistů o potlačení náboženství. V dobách největší slávy sem ve druhé polovině 19. století přicházelo něco mezi jedním až dvěma sty tisíci poutníky ročně.

Pověsti vyprávějí, že na místě zvaném Vápenky našli dělníci při kopání hlíny kamennou sochu Panny Marie. Přenesli ji do farního kostela, ovšem ráno byla socha opět na Vápenkách. A tak se to opakovalo po další dva dny. Lidé to považovali za znamení a sochu vztyčili na kamenném sloupu.

Krypta baziliky ukrývá ostatky utonulých poutníků z Hané

Pravda je ovšem taková, že sochu Panny Marie nechal zhotovit zbožný František Eusebius z Opeersdorfu. Ať je to tak či tak, brzy se začaly šířit zvěsti, že v noci se kolem Panny Marie šíří jasná záře. Děti u ní údajně vídávaly duše lidí, kteří byli umučeni pro svou víru. Následovaly zprávy o zázračných uzdraveních. V kronice je dokonce zaznamenán přesný počet doložených uzdravení, bylo jich údajně rovných 60.

Lidí toužících po zázracích Panny Marie Frýdecké stále přibývalo. Proto byla v roce 1706 vybudována nad sochu prostá dřevěná kaple. Základní kámen kostela byl pak položen v roce 1740. Už o 19 let později byl chrám vysvěcen, ale teprve až v roce 1777 konečně dostavěn. A v této podobě se zachoval dodnes.

Důležitý je pro něj i rok 1999, kdy byl kostel papežem Janem Pavlem II. povýšen na baziliku minor. A pak také rok 2018, kdy byl celý areál chrámu prohlášen za Národní kulturní památku České republiky.