Bestseller

15. listopad 2005

Včera jsem tu mluvil o dnes mimořádně oblíbené, původem řecké předponě mega-, která se dá připojit praktický ke každému slovu, a informovat tím, že v tomto případě jde o něco ale opravdu ale skutečně ale hodně velkého. A tedy významného; co je velké, to je významné, takhle to má náš živočišný druh zakódované. K předponě mega- jsem včera dospěl tím, že jsem v jednom článku narazil na slůvko megaseller, což, jak jsem usoudil, je něco ještě víc, něco ještě lépe prodávaného než bestseller.

Bestseller je totiž, jak jsem včera říkal, "kniha, zboží jdoucí dobře na odbyt". Neříkal jsem však, jaký původ má samotný výraz bestseller, a protože etymologie slova bestseller je docela zajímavá, budu se jí věnovat dnes. Bestseller je slovo anglické, není to v češtině slovo úplně nové, vyskytuje se už ve Slovníku spisovného jazyka českého z poloviny minulého století. Přesto u něj zatím nedošlo k žádnému počeštění, které je u slov v češtině déle žijících obvyklé. Vyslovujeme ho prakticky stejně jako se vyslovuje v angličtině a píšeme ho také stejně, tedy se dvěma el, přestože čeština má tendenci zdvojená písmena u přejatých slov redukovat na jedno. Jde o slovo složené. Best je anglicky nejlepší a seller je ze slovesa sell, které znamená prodávat, jít na odbyt, vést obchod a v americké angličtině také dělat něčemu reklamu a reklamou vydráždit k přání vlastnit. Kromě slova bestseller, nejžádanější kniha, existují v angličtině ještě výrazy goodseller, dobře prodávaná kniha, a badseller, kniha prodávaná špatně. Ta do češtiny, možná zatím, ještě nedorazila.

Michal Novotný

K anglickému slovesu sell Jiří Rejzek ve svém etymologickém slovníku podotýká, že souvisí se základem -slat, který se vyskytuje v českých slovesech obeslat, předeslat, vyslat, seslat, zaslat a nedávno vzniklém přeposlat, což je skupina sloves zajímavá tím, že jejich základ dnes už neexistuje samostatně. Staročeské sláti ve významu posílat, bylo zapomenuto a dnes se vyskytuje jen ve spojení s předponami. A také jako základ běžných podstatných jmen poslanec, posel, obsílka, vyslanec, zásilka a třeba zasilatelství.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

S hereckými hvězdami poznejte tajemství textu starého dva tisíce let

Ondřej Kepka, režisér a moderátor

Ondřej Kepka

O věrné lásce statečného Chairea a sličné Kallirhoy

Koupit

Román byl napsán pravděpodobně už v prvním století našeho letopočtu a možná dokonce i dříve. Jde o první dochovaný milostný a zároveň i dobrodružný román nejenom antického, ale vůbec evropského písemnictví.