Biolog se snaží chránit motýly. Zajišťuje pro ně rezervace

28. březen 2015

Motýli jsou u nás v ohrožení. Vadí jim husté lesy a sečení luk v nevhodné době. Biolog Ondřej Sedláček z Příbrami se je proto snaží chránit v motýlích rezervacích.

Motýlů v České republice stále ubývá a některé druhy už vymizely úplně. Může za to výsadba hustých lesů a sečení luk v době, kdy motýli kladou do květů hnízda.

Ondřej Sedláček z Příbrami, který učí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, se na to nechce nečinně dívat a vytváří motýlí rezervace.

Na Příbramsku jich má už pět, jedna z nich nese označení významný krajinný prvek Motýlí step Pichce, jiná Černé bláto. Právě tam létají i kriticky ohrožené druhy modráska.

„Jsou to mokřadní louky, kde žije populace modráska hořcového, který je vázaný na hořec hořepník. Možná jde o poslední lokalitu na území České republiky. Další lokality jsou vyloženě stepní, to znamená výsušné, velmi teplé," popisuje biolog jednotlivé lokality. Při péči o motýlí rezervace je podle něj nejdůležitější správně načasovat kosení luk.

Motorky nevadí

„Když je louka plná housenek a motýlů a celá se poseče, hmyz nemá, kam utéct a zahyne," upozorňuje.

Přestože jde o rezervace, mimořádná pravidla chování v nich neplatí. Naopak. Ondřej Sedláček tvrdí, že jim nevadí ani motorkáři. „Lidé si tu mohou dělat, co chtějí, ale v rámci slušného chování. Hlavní je nic netrhat a nechytat motýly," říká. Motorkáři podle něj nejen neškodí, ale dokonce podporují péči o takovou lokalitu. Paradoxně pomáhají těm nejohroženějším druhům, které vyžadují narušení povrchu.

Kromě modráska hořcového lze v motýlích rezervacích potkat například ohniváčka černoskvrnného nebo žluťáska řešetlákového.

autor: haj
Spustit audio