Bludovské dětské stezky nabízejí cestu za přírodou, sportem, historií i řemesly

5. prosinec 2018
Česko – země neznámá

Bludov na Šumpersku v Olomouckém kraji leží na rozhraní údolí řeky Moravy a prvních kopců Jeseníků. I proto má zajímavé okolí, které spolu s památkami v obci vybízí k vycházkám. A tak zde před pár lety otevřeli několik dětských naučných stezek, které mohou být tipem na výlet pro celou rodinu.

 

Pozoruhodný projekt vzniku dětských naučných stezek sahá do roku 2015, kdy byly vyznačeny čtyři trasy vedoucí Bludovem a jeho okolím. Umožňují nejen dětem, ale také rodičům nahlédnout do historie obce a jejích řemesel a poznat přírodní a historické zajímavosti, které se kolem vyskytují.

Dětské naučné stezky začínají v parku lázní v Bludově. Ta první, značená červeným obdélníkem, vede západní částí bludovského katastru. Devět zastavení představuje nejen historická řemesla, ale i ryze současné obrábění kovů či dřeva. Zajímavé je zakomponování profesí, které provázely historické lázeňství a péči o tělo.

Kromě procházky po řemeslech a povoláních stojí cesta za to i jako průvodce po zajímavých místech Bludova. Už samotné lázně stojí za vidění. Z iniciativy místního podnikatele Zdeňka Pospíšila byly založeny v roce 1929 Radioaktivní a sirné lázně v Bludově. Přírodním léčivem je termální minerální voda, kterou se tehdy podařilo navrtat přímo v areálu lázní. Podle legendy prýštila zdejší voda kdysi ze země nedaleko a díky jejímu pití získal svou obrovskou sílu i vzrůst hanácký obr Josef Drásal, který pocházel z nedaleké Chromče.

Také další pozoruhodné místo na této stezce souvisí s vodou. Je to Vlčí důl, kde v šedesátých letech 20. století bylo vybudováno přírodní, téměř hektarové koupaliště, které je hlavně v létě příjemným osvěžením.

Z hradu Bludova skoro nic nezbylo

Červená řemeslná stezka pak přes kopec se zajímavými výhledy zamíří do horní části Bludova, kde zástavba navazuje na lesní masív předhůří Jeseníků. Na místě zvaném U Lip pak začíná druhá část zdejších stezek – Geologická stezka, značená zeleným trojúhelníkem. Na jejím začátku se můžeme pokochat seskupením krásných starých bludovských selských statků, které patří do zdejší vesnické památkové zóny. A pak už pokračuje vzhůru k lesu.

V něm se nacházejí dva místní lomy. Ten větší těží pískovec, který se zde drtí a používá pro stavební účely. Ten menší, ukrytý v lese, je zajímavý tím, že se v něm těží hornina nazývaná wollastonit. Jde o bílý až šedý, průsvitný a hedvábně až perleťově lesklý kámen, který je vlastně silikátem vápníku. Vyskytuje se velmi vzácně a používá se v průmyslu jako přísada do některých kovů či keramiky pro zlepšení jejich vlastností.

O kus výš v lese narazí naučná stezka na terénní nerovnosti prozrazující, že právě tam kdysi stával bludovský hrad. Jeho počátky sahají do 13. století, kdy zdejší území získal za věrné služby Blud z Bludova, který je přímým předchůdcem pozdějšího významného moravského šlechtického rodu Žerotínů. Na místě hradu toho bohužel moc nezůstalo a tak se o jeho podobě můžeme jen dohadovat.

Zvířecí stezka přibližuje divoká i domácí zvířata

Od hradu stezka klesá na hřbet, který odděluje Bludov od Šumperka. Kdysi tudy vedla cesta spojující obě sídla. Právě tam se odpradávna nachází výletní restaurace Bludoveček. Toto místo bývalo sídlem hospodářského dvora, který byl zázemím pro zdejší vrchnost. A tady začíná třetí část stezek. Označuje ji modré kolečko a říká se jí Zvířecí. Prochází totiž otevřenou krajinou nad Bludovem, kde se kromě hmyzu objevuje také polní zvěř, jako jsou srny, zajíci polní ptactvo a někdy i zvěř černá. Kromě toho stezka představuje i chov domácích zvířat a také včel.

Tato cesta může návštěvníky zlákat k pokračování po naučné stezce Bludovská stráň až na rozhlednu na kopci Brusná. Kdo ale sleduje dál původní cestu, dostane se do centra obce na poslední a nejkratší část trasy, značené fialovým křížem.

Ta má pouhá dvě zastavení, ale o to zajímavější. To první je v bývalém parku Pionýrů, kde byl před nedávnem vybudován sportovní areál s možností zacvičit si a pobavit se přímo pod širým nebem. Poslední zastavení se pak nachází přímo v centru obce u kaple sv. Kříže, která byla nedávno obnovena na místě v 80. letech zbořené kapličky. Dnes slouží jako místo setkávání. Přímo za ní pak sídlí proslulé Pradědovo dětské muzeum, kde kdo nebude mít dost, může ve hrách a kreativním tvoření klidně pokračovat.

 

autor: kbz
Spustit audio