Bývalé hradiště Slavníkovců v Libici nad Cidlinou dnes připomíná maketa základů a bronzové sousoší

18. duben 2023

Na území Středočeského kraje jsou známá přemyslovská hradiště, která kdysi přirozeně tvořila hranice prvního přemyslovského státu. V Libici nad Cidlinou se ale už na přelomu 8. a 9. století rozprostíralo významné hradiště Slavníkovců. Bylo centrem knížectví, které sjednotilo severovýchodní a jižní Čechy.

Hradisko o rozloze 12 hektarů mělo ráz knížecího sídla s palácem, třemi chrámy, mincovnou a hospodářskými stavbami. Součástí bylo i rozsáhlé předhradí. Archeologické průzkumy odkryly základy některých staveb.

Dnes je díky tomu možné si prohlédnout maketu základů obrovského otonského kostela z druhé poloviny 10. století, který ve své době patřil k nejmodernějším církevním stavbám u nás. Byl totiž kamenný, zatímco většina kostelů, včetně těch pražských, byla pouze dřevěná. Přímo naproti maketě jeho základů jsou k vidění obrysy základů knížecího paláce z 11. století.

Dnes je v prostorách někdejšího hradiště holá pláň. O to víc je zajímavý virtuální průvodce, kdy si návštěvník pomocí QR kódů může prohlédnout virtuální vyobrazení hradiště v dobách jeho největšího rozkvětu. Kromě stavby zmiňovaného centrálního kostela je zajímavý i pohled na něj z ptačí perspektivy.

Hradiště mělo silný obraný val i hradby a jako vodní příkop byla využita řeka Cidlina a její uměle prohloubené rameno. Dodnes je zkraje jara, tedy v dubnu a květnu, při leteckém pohledu možné na změněné barvě zeleně vidět, kudy přesně tento val procházel.

Konec Slavníkovců

V období formování prvního českého státu zde v roce 995 Slavníkovce vyvraždili Přemyslovci během oslav svatého Václava. Tragickou událost dnes připomíná obrovský dřevěný kříž v místě centrálního kostela a také bronzové sousoší sourozenců z rodu Slavníkovců, kteří vyvraždění přežili, bratrů sv. Vojtěcha a sv. Radima. Shodou okolností se totiž během tragédie v roce 995 nacházeli jinde. Sv. Vojtěch byl druhým pražským biskupem s významnými kontakty především na oblast Saska. Dnes se proto na tomto pietním místě konají každoroční Svatovojtěšské poutě.

Hradiště ale existovalo i po vyvraždění Slavníkovců, naposledy je zmiňováno v roce 1130. V současné době je cílem mnoha výletníků a cyklistů díky blízkému soutoku Labe a Cidliny a také Labské cyklostezce, která kolem hradiště vede z Poděbrad do Drážďan.

Spustit audio