ČAS

8. srpen 2005

Když jsem tu před několika dny mluvil o jazykovém zákulisí slova počasí, říkal jsem, že tohle slovo velmi blízce souvisí se slovem čas. Že staročeské počasie původně znamenalo "vhodný čas". Dnes se budu věnovat výrazu čas a několika slovním spojením, v nichž se čas objevuje.

Heslo čas má ve Slovníku spisovného jazyka českého skoro celou jednu tiskovou stranu, všech deset významů tohoto slova je tu vysvětleno opravdu podrobně. Nám myslím postačí, když si řekneme, že všechny významy výrazu čas souvisejí s tím základním: čas je doba. Je to výraz všeslovanský, patrně jde o staré indoevropské slovo, ale indoevropský kořen slova čas neznáme. Zajímavý je názor etymologa Václava Machka, že slovo čas souvisí se starým slovesem česat v zapomenutém významu spěchat. Do příbuzenstva slova čas patří výrazy časový, načasovat, nadčasový, dočasný, včas, na příbuznost slov čas a počasí ukazuje krásné české sloveso vyčasit se. Opravdu povedené je také slovo bezčasí používané jako pojmenování doby normalizace, myslím, že přesně vyjadřuje charakter té doby. Líbí se mi i gramatický termín časovat ve významu ohýbat sloveso, který utvořili obrozenci. Další příbuzné slovo časopis je kalk, tedy doslovný překlad německého složeného Zeitschrift. Rovněž z němčiny a opět jako doslovný překlad přišlo do češtiny slovní spojení nejvyšší čas, kterým označujeme jaksi poslední chvíli na vykonání něčeho. Původní německé úslovi zní die höchste Zeit

Michal Novotný

Úsloví všechno má svůj čas pochází z Bible, z knihy Kazatel. Nemám dost času, abych ocitoval celou krásnou pasáž z knihy knih, tak jen kousek: "Všeliká věc má svůj čas... Jest čas rození i čas umírání, čas sázení a čas vykopání, což vsazeno bývá; Čas mordování a čas hojení, čas boření a čas stavení..." A tak dál. Na závěr stručně o pořekadle čas jsou peníze. Říká se, že ho prvně v roce 1748 použil americký státník a vědec Benjamin Franklin ve své knize Rady mladému obchodníkovi; přesně je to tak, že Franklin pořekadlo nevymyslel, jen zpopularizoval staré anglické přísloví. A jak napsal Václav Flajšhans ve svých Živých slovech, něco velmi podobného, tedy "čas je drahocenná útrata" říkal už někdy tři sta let před Kristem Theofrastos z Eresu na Lesbu.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Hurvínek? A od Nepila? Teda taťuldo, to zírám...

Jan Kovařík, moderátor Českého rozhlasu Dvojka

3 x Hurvínkovy příhody

3 x Hurvínkovy příhody

Koupit

„Raději malé uměníčko dobře, nežli velké špatně.“ Josef Skupa, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka