Cavyky

7. červenec 2003

Dnes si povíme, co jsou to ty cavyky ze slovních spojení nedělat s ničím žádné cavyky, udělat to bez dlouhých cavyků a z běžně používaného zvolání jaképak cavyky! A jak je v této rubrice zvykem, řekneme si, jak slovo cavyky vlastně vzniklo, jaký má původ.

Podle slovníku spisovného jazyka českého jsou cavyky okolky, průtahy, drahoty. Když někdo s něčím dělá cavyky, přehnaně, obvykle i zbytečně se zdráhá vyhovět někomu, svolit k něčemu, popřípadě něco půjčit nebo udělat. Když věc udělá nebo k něčemu svolí, stane se tak až po delším často zbytečném přemlouvání nebo jiném průtahu. Cavyky lze dělat také s někým, a to obvykle znamená, že se k někomu, třeba k hostovi nebo k nadřízenému, chováme přehnaně uctivě nebo přímo podlézavě. Když něco děláme bez dlouhých cavyků, děláme to bez odkládání, bez zdržování, bez projevů váhavosti či nerozhodnosti a také bez dlouhých řečí, porad, rozvažování, nazírání věci z té i oné strany. Zkrátka to prostě uděkláme.

Slovo cavyky je hezky zvučné a na první pohled nemá v češtině žádného příbuzného. Taková slova obvykle pokládáme za zajímavá, rádi bychom něco věděli o jejich původu. Karel Čapek v jednom ze svých sloupků Ze života slov, z nichž tu často cituji, říkal, že cavyky jsou z německého Zeug, zeigen, ale nedodal, z jakých významů těchto slov, která znamenají krámy, veteš, látka, materiál, přístroj, nářadí a ukázat či ukazovat. Ale i kdyby dodal, museli bychom konstatovat, že Karel Čapek tentokrát neměl pravdu, cavyky nepocházejí z němčiny.

Etymologové říkají, že slovo cavyky je české a že jeho varianty se vyskytují v různých českých a moravských nářečích. Václav Machek ve svém slovníku uvádí tyto nářeční podoby našeho cavyky: cabiky, cafiky, cahoty a cahorty a také východočeské sloveso calikovat, dělat něco po kouskách. Podle Machka původní význam slova cavyk byl "váda, hašteření, hluk, povyk", cavykovat prý znamenalo hulákat a hašteřit se. Jak podle Machka, tak i podle současných etymologů vznikla slova cavyk a cavyky spojením dvou jiných českých výrazů. Do jednoho slova se prý spojily výrazy cáry a povyk. Musím ale dodat, že jde o slovo cáry v dnes už nepoužívaném, ale například v Jungmannově slovníku zachyceném významu tohoto slova, totiž okolky. Takže cavyky by bylo - a žádná jiná teorie vzniku tohoto výrazu neexistuje - v jistém slova smyslu zkratkové slovo. A pak že zkratky jsou až moderní vynález.

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Mimozemští roboti, červí díry, kosmické elektrárny... je lepší být ve střehu.

Tomáš Vacek, šéfredaktor a moderátor Rádia Junior

Tomáš Vacek

Komplet 3CD Vladana a Prasopes

Koupit

Co se stane, když se desetiletá holka rozhodne být intergalaktickou strážkyní? Sci-fi seriál o útěku z domova, vzpouře strojů a přátelství s jedním zvláštním kouzelným zvířetem.