Celebrita

5. prosinec 2005

Popovídáme si o jazykovém zákulisí slova celebrita, které dnes slyšíme a čteme určitě několikrát za den a které jsme před takovými patnácti lety ani neznali. Celebrity jsou zpěváci, televizní moderátoři, někteří novináři, někteří politici, ovšem také modelky a dokonce i ty s prominutím bytosti, co se vyskytují v různých těch vilách.

Slovo celebrita je a není v češtině novinka. Zaznamenává ho sice už Slovník spisovného jazyka českého z poloviny minulého století, ale označuje ho za knižní, tedy nepoužívané v běžném jazyce. Ve Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost pak celebrita není, objevuje se znovu až ve slovníku Nová slova v češtině, což signalizuje jeho obecné rozšíření až v poslední době. Definice slova ve starém a novém slovníku se příliš neliší, padesát let stará příručka uvádí, že celebrita je "věhlasná, ve společnosti vážená osobnost", slovník neologismů trochu jinými slovy říká vlastně totéž: "ve společnosti nebo ve svém oboru známá, vážená, významná osobnost." Jde samozřejmě o slovo přejaté, Slovník spisovného jazyka informuje o jeho latinském původu, určitě se však nezmýlím, když řeknu, že za změnu frekvence výskytu slova celebrita v češtině na počátku 21. století může angličtina. Tam je slovo celebrity, které znamená osobnost, veličina, a to se rozšířilo do češtiny.

Michal Novotný

Vlastní původ slova je ovšem opravdu v latině. Sloveso celebrare, které znamená oslavovat a také hojně navštěvovat, vzniklo z přídavného jména celeber, slavný, hojně navštěvovaný. Latinské celebritas znamenalo slavnost, oslavování a odtud je především v církevním jazyce používané slovo celebrovat, které znamená "provádět bohoslužebný obřad", například celebrovat, tedy sloužit, slavnou mši.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Anglický humor, který léčí! A nestárne...

Vladimír Kroc, moderátor

doktor_v_domě.jpg

Doktor v domě

Koupit

Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko.