Český rozhlas Region slaví 20. narozeniny. Soutěžte s námi o pobyt Beethoven pro 2 osoby v Lázních Teplice

18. říjen 2022

V pátek 21. října tomu bude dvacet let, co se poprvé z éteru ozvala znělka Českého rozhlasu Region a tehdejší moderátor vítal u poslechu naše první posluchače. K této příležitosti jsme připravili celodenní soutěž. Během pátečního dne vám budeme ve vysílání Regionu opakovat soutěžní otázku.

Na tu stačí odpovědět e-mailem na adresu soutez.region@rozhlas.cz a odpoledne poslouchejte pořad Písničky od srdce. Kromě soutěžní otázky připište také své jméno a telefon pro případ výhry. Z každé mailové adresy bude do soutěže zařazena jedna správná odpověď.

Soutěžit začínáme tedy v pátek 21. října 2022 po 5. hodině ráno a ukončíme jí v 16:59. Poté s moderátorkou Stáňou Dufkovou v jejím pořadu Písničky od srdce vylosujeme ze správných odpovědí jednoho výherce, který obdrží pobyt Beethoven pro dvě osoby v Lázních Teplice. Tak nezapomeňte poslouchat mezi 17. a 18. hodinou!

 Pravidla soutěže

Český rozhlas Region vyhlašuje posluchačskou soutěž, která proběhne ve vysílání stanice dne 21. října 2022 od 5:00 do 16:59 hod. Soutěžní otázka bude opakovaně zveřejněna v průběhu soutěžního dne. Odpověď na otázku zašlete na email: soutez.region@rozhlas.cz

Výhrou v této soutěži je pobyt Beethoven pro dvě osoby v Lázních Teplice.

Vylosování ze správných odpovědí a zveřejnění výherce proběhne v pátek 21. října 2022 v pořadu Písničky od srdce v čase mezi 17:04 a 17:59.

Zaslaný soutěžní e-mail musí obsahovat jméno a telefon na soutěžícího. Do soutěže bude z každé e-mailové adresy zařazena pouze jedna správná odpověď.

  • Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).
  • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice. Každá osoba splňující tyto podmínky se může hry zúčastnit a výhru získat maximálně 1krát po dobu konání soutěže.
  • Účastí v této soutěži účastník bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.
  • Finanční plnění výher není možné.
  • Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, zkrátit, případně bez náhrady zrušit.
  • Účastník soutěže souhlasí s tím, že bude jeho jméno, příjmení a bydliště (obec nebo město) zveřejněno ve vysílání Českého rozhlasu, na internetových stránkách Českého rozhlasu a sociálních sítích, stejně tak i zaslaná soutěžní fotografie.
  • Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.
  • Osobní údaje soutěžících (účastníků soutěže) budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.
Spustit audio