Chcete vidět krásně zrevitalizovaný dřevěný kostelík? Vydejte se do Štramberka-Tamovic

Rodilý štramberák Josef Hrček před kostelem sv. Kateřiny
Rodilý štramberák Josef Hrček před kostelem sv. Kateřiny

Kostel sv. Kateřiny stojí na vyvýšeném břehu říčky Sedlnice při cestě ze Štramberka do Nového Jičína. Samotný kostel je vrcholně gotická stavba z přelomu 14. a 15. století s pravoúhlým kněžištěm a obdélnou lodí. Do ní se vchází z venkovní podsíně pravoúhlým kamenným portálem v ose kostela. A vždy, když vstupujete, skloňte hlavu, ať vás potom nebolí.

Při dřevěném kostelíku stávala vesnice Tamovice, která je připomínaná v urbáři z roku 1558. Měla pouze čtyři usedlé- tři sedláky a jednoho zahradníka. Koncem 16. století ves zanikla a místo ní dala vrchnost postavit dvůr patřící ke Štramberku.

Zdá se, že až v 17. století byl kostel dán do užívání sousední vesnici Závišicím. Obyvatelé začali kostel sv. Kateřiny zvelebovat. Roku 1671 pořídil mlynář a rychtář Pavel Melc nový oltář se zlacenými řezbami a obrazem sv. Kateřiny. Z téže doby se zachovala i pěkně provedená kazatelna. Varhanní skříň je datovaná rokem 1663. Nový barokní interiér osvětlila zvětšená okna, jedno v lodi, druhé v kněžišti, což dokládá vyrytý nápis do kulaté okenní tabulky objevený při nynější rekonstrukci v letech 2011-2012 :„1682 Waclaw Klempyrz to okno dělal“.

Roku 1935 si závišičtí občané postavili v obci nový kostel, a proto začal kostelík sv. Kateřiny pustnout a chátrat. Dočkal se obnovy v letech 1949 až 1951 za přispění státní památkové péče a místních farníků.

Další nezbytná celková obnova kostela a dřevěného oplocení hřbitova proběhla v letech 2011 až 2012. Všechny poničené a hnilobou napadené dřevěné části byly vyměněné, a celá stavba dostala novou šindelovou krytinu. Vchody zabezpečují nové mříže a dovolují větrání stavby.

Současně s opravami probíhal záchranný archeologický průzkum, v části lodi a sakristii. A zjistilo se, že kostel stojí na místě staršího středověkého pohřebiště. Uvnitř chrámu se pohřbívalo, a to v několika vrstvách nad sebou, od středověku až do 17. století.

Kostel sv. Kateřiny v Tamovicích je otevřen veřejnosti každou sobotu a neděli, ve všední den po předešlé rezervaci. Více informací naleznete na webových stránkách www.svata-katerina.cz