Čolci a kuňky z Benešovska se dostanou do evropského průzkumu. Ochránci přírody tam sledují i další druhy obojživelníků

17. květen 2020

Pokud uvidíte v těchto dnech lidi brodící se v různých tůních a rybníčcích, tak si dobře všimněte, co mají v ruce. Možná to jsou totiž ochránci přírody, kteří kladou pasti na obojživelníky. V tomto čase totiž dělají v celé Evropě průzkum významných druhů. Česko se do něj zapojuje už téměř dvacet let.

Jeden z průzkumů v současné době probíhá nedaleko hory Blaník na Benešovsku.  „Tady se ozývají kuňky, je jich tu poměrně hodně,“ říká Martin Klaudys z Agentury ochrany přírody, který se na průzkumu podílí.  

Ochránci přírody mapují na Benešovsku výskyt obojživelníků

Do jedné pasti se chytila například samička čolka obecného. „Čolci jsou krásní obojživelníci, kteří z naší krajiny bohužel mizí s tím, jak se zavážejí tůňky a slepá ramena řek,“ vysvětluje Klaudys.

Ochránci přírody mapují na Benešovsku výskyt obojživelníků

Průzkum má za úkol jednak zjistit, jak se vyvíjí krajina a také jak efektivně využíváme prostředky například na její revitalizaci.

Spustit audio