DANAJSKÝ DAR

2. prosinec 2002

Dnes si popovídáme o slovním spojení danajský dar. Už proto, že je to jedno z mála slovních spojení, která pocházejí z dávné řecké mytologie a jimž skoro všichni rozumíme, přestože mezi námi vlastně už nežijí lidé, kteří by měli to pravé klasické vzdělání.

Pokud je to tak, jak si myslím, pro většinu z vás tedy bude následující věta zbytečná. Danajský dar je dar, který místo užitku přináší škodu, neštěstí, někdy přímo zkázu. Následující věty však pro velkou většinu z nás zbytečné nebudou. Vysvětlím v nich to, co málokdo ví, totiž proč je takový zhoubný dar právě danajský. Co znamená slovo danajský a který konkrétní danajský dar způsobil, že se všem neštěstí přinášejícím darům říká danajské.

Původ to má všechno za trojské války. Jak víme, v té válce, kterou popisuje Homér a pak třeba také Vergilius, spolu bojovali u Troji, města v dnešním Turecku, Trojané a Řekové. Řekové, kterým se tehdy také říkalo Danaové, Troju poměrně dlouho obléhali, Trojané se celou tu dobu dobře bránili, ale konec války byl v nedohlednu. Až jednou se to Řekové, tedy Danaové, zjevně rozhodli vzdát a od trojských hradeb odejít. Strhli stany, všechny své věci naložili na lodi a před trojskými hradbami zanechali jen velkého dřevěného koně. Také jednoho svého vojáka tam zapomněli a ten po svém zajetí Trojanům prozradil, že toho koně Řekové myslí jako dar, jako jistou náhradu za vzácný obraz Pallas Athény, který Řekové Trojanům vzali.

Michal Novotný

Není to moc uvěřitelné, ale mezi naivními Trojany se našel jen jeden jediný, kdo měl všech pět pohromadě. Byl to kněz, jmenoval se Láokoónt a doslova podle Vergilia prohlásil: ?Ať je to cokoli, bojím se Danaů, byť nesou dary.? Možná že by se Trojané nad slovy svého kněze i zamysleli, ale stalo se, že po tomto varování z moře vylezli dva obrovští hadi, kteří Láokoónta i s jeho dvěma syny okamžitě zardousili. To Trojané pokládali za znamení bohů, že kněz jim hodlal namluvit něco nesprávného, a tak koně vtáhli do města. Museli si kvůli tomu dokonce ubourat část svých hradeb. Ano, víte správně, že dar Danaů, danajský dar v podobě dřevěného koně, byl onen známý trojský kůň, který způsobil definitivní zkázu Tróji. V koni totiž byli schovaní řečtí bojovníci v čele s Odysseem. Ti pak otevřeli zevnitř brány pro řecké vojsko a bylo, jak bychom řekli dnes, vymalováno.

(připomínky a názory na tento příspěvek zasílejte e-mailem na adresu mnovotny@rp.cro.cz)

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.