David Veselý: Výskyt karcinomu štítné žlázy celosvětově stoupá

8. únor 2013

S primářem ORL oddělení Oblastní nemocnice Příbram MUDr. Davidem Veselým, Ph.D. jsme si povídali o léčbě karcinomu štítné žlázy.

Karcinomy štítné žlázy představují až dvě procenta všech zhoubných nádorů. Ženy jím bývají postiženy třikrát častěji než muži. Frekvence výskytu karcinomů štítné žlázy v posledních desetiletích celosvětově stoupá.

Hlavním prokázaným rizikovým faktorem vzniku tohoto karcinomu je radioaktivní záření. Příkladem je havárie jaderné elektrárny v Černobylu v roce 1986, kdy došlo několik let po nehodě k výraznému vzestupu počtu pacientů s tímto typem nádoru.

Podobný negativní dopad měla v minulosti také léčba některých krčních onemocnění zevním ozářením, například u dětí se zvětšením brzlíku. Takovou léčbu dříve hojně praktikovali lékaři především v USA. U některých forem medulárního karcinomu štítné žlázy odborníci prokázali dědičný přenos.

Logo

Prognóza pacientů s karcinomem štítné žlázy souvisí s řadou faktorů

Prognóza karcinomů štítné žlázy se plynule zhoršuje s věkem pacienta v době stanovení diagnózy. Nejlepší prognózu má papilární karcinom (desetileté přežití pacientů je kolem 90 procent) a familiární forma medulárního karcinomu (patnáctileté přežití pacientů je až 100 procent).

Nejhorší prognózu má anaplastický karcinom (přežití méně než 8 měsíců). Prognózu zhoršuje také rozsev nádoru do lymfatických uzlin a nález vzdálených metastatických ložisek.

Varovným příznakem bývá bulka a chrapot

Nádory štítnice se projevují nejčastěji zvětšením celé štítné žlázy, někdy si pacient nahmatá jen menší bulku na přední dolní části krku. Tento nález nemusí být provázen subjektivními obtížemi. Často však pacienti udávají tlak na krku, zhoršení polykání či dušnost. Varovným příznakem bývá chrapot podmíněný obrnou hlasivky při postižení zvratného nervu rostoucím tumorem.

Struma (zvětšená štítná žláza)

Nezřídka však pacienti nemají žádné obtíže či příznaky a nádor štítné žlázy se zjistí jako náhodný nález při ultrazvukovém vyšetření krku. Většinou jde samozřejmě o nádory nezhoubné, každý takový nález však vyžaduje podrobnější vyšetření a sledování endokrinologem.

Řešením je odstranění štítné žlázy

Léčbou pacientů s karcinomem štítné žlázy je totální thyroidektomie (TTE – odstranění celé štítné žlázy). U pacientů po netotálním chirurgickém výkonu na štítné žláze, u nichž definitivní histologické vyšetření prokázalo přítomnost karcinomu, je indikována druhá operace s odebráním zbylé části štítné žlázy.

Punkční jehla - zařízení k provádění ambulantní punkce štítné žlázy

Výjimkou bývají pacienti s papilárním karcinomem velikosti do 1 cm, u nichž je v poslední době považováno za dostatečné i odstranění pouze poloviny štítné žlázy s tumorem.

Lékařem, který stanovuje indikaci a rozsah operačního výkonu na štítné žláze, je v České republice vždy endokrinolog. Ten také řídí případnou další pooperační léčbu a sledování pacienta.

Operace štítné žlázy provádí otorinolaryngolog nebo chirurg. Tyto operace vykonávají také na ORL oddělení Oblastní nemocnice Příbram, kde lékaři využívají vlastní mnohaleté zkušenosti získané ve Fakultní nemocnici Motol.

Reprízováno 30. července 2013.

autoři: Alima Martinová , David Veselý
Spustit audio