Děkuji

20. květen 2004

Důvěrně známé české slůvko děkuji nám připraví nejméně dvě překvapení. Za prvé je to slůvko sice běžné, ale není české, takže česká nejsou ani příbuzná slova děkovat, děkovný, děkovací, poděkování, dík. Druhé překvapení spočívá ve skutečnosti, že dnešní význam těchto slov je až druhotný, odvozený. Původní význam předchůdce našeho děkovat byl myslet. Ale vezměme to, jak je v této rubrice zvykem: od dnešního významu slov děkovat a dík.

Slovník spisovného jazyka českého uvádí tři významy slovesa děkovat. První "vyslovovat, projevovat někomu dík", přičemž výraz dík slovník definuje jako "projev vděčnosti". Druhý význam slovesa děkovat je být někomu za něco zavázán, vděčně někoho nebo něco uznávat - "za své úspěchy děkoval své píli," říkáme například. A konečně třetí význam našeho slovesa je podle slovníku "s poděkováním něco odmítat". "Děkuji, nechci," říkáme často. Máme ještě také zvratnou podobu tohoto slovesa: děkovat se znamená "při veřejném vystoupení gestem projevovat dík za uznání". A neměli bychom zapomenout ani na sloveso poděkovat se ve významu vzdát se úřadu, abdikovat.

Michal Novotný

Na počátku všech těchto slov je výraz denke, který Češi, a kromě nich ze Slovanů už jen Slováci a Poláci, přejali ze středohornoněmčiny a změnili si ho na diek. V současné němčině to slovo zní Dank. Možná ještě zajímavější než německý původ slovesa děkovat je jeho původní význam. Středohornoněmecké denke bezprostředně souvisí s německým denken, které znamená myslet. Jak souvisí děkování a myšlení, vysvětluje Václav Machek ve svém slovníku: "za dar nebo dobrou službu musí člověk, nemůže-li hned odplatiti zas právě darem nebo službou, projeviti aspoň, uznalou mysl, uznání". Jinak řečeno, když nemůžeme oplatit něčím konkrétním, můžeme si o darujícím něco dobrého aspoň pomyslet a vyjádřit to slůvkem děkuji. Že děkovaní bylo původně vlastně myšlení, dokazují i příslovce bezděky a mimoděk, která vypadají jako příbuzná se slovesem děkovat. Vlastně jsou, jde tu ale o původní význam myslet. Když něco děláme bezděky a mimoděk, děláme to, aniž na to nějak zvlášť myslíme.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Sestru se mi nikdy nepodařilo dočíst. Citlivého člověka jsem poslechla až do konce.

Iva Jonášová, šéfredaktorka Radia Wave

citlivy_clovek.jpg

Citlivý člověk

Koupit

Nový román českého básníka, prozaika, překladatele a publicisty, ve kterém se prolínají groteskní a tragické prvky a který vypráví příběh ze žhavé současnosti. Jáchym Topol získal za tento titul Státní cenu za literaturu.