Dívky dostávají lepší známky z matematiky, i když mají stejné výsledky jako kluci, ukazuje studie

31. leden 2018

Děti si ve středu ze škol přinesou vysvědčení za první pololetí. Klasické známkování ale nemusí být vždy spravedlivé. Ukazuje to nová studie studie think thanku IDEA při Akademii věd. Vyplývá z ní, že učitelé při známkování v matematice v průměru mírně přilepšují dívkám.

Studie upozorňuje, že při klasifikaci známkami dosahují dívky lepších výsledků. „Když mají kluci a holky stejné výsledky v testech, tak mají v průměru jiné známky,“ vysvětluje pro Radiožurnál hlavní zjištění jeden z autorů studie Daniel Munich.

Ten porovnával výsledky téměř pěti tisíc dívek a chlapců v přijímacích testech na střední školy s jejich známkami na vysvědčení. Přijímací testy byly anonymizované a hodnotitelé tak nevěděli, který test psala dívka a který chlapec.

Zatímco známky z českého jazyka u obou pohlaví v průměru odpovídaly jejich výsledkům v testech, u matematiky tomu bylo jinak.

Chlapci dostávají horší známky

„Dívky mají v průměru lepší známky na vysvědčení, než by odpovídalo jejich skóre. Můžeme to říct i obráceně: chlapci mají v průměru horší známky, než odpovídá jejich skóre v přijímacích zkouškách. Může to záviset na tom, jak vnímají učitelé dívky a chlapce rozdílným způsobem a jejich předsudky vůči schopnostem dívek a chlapců, takže se může stát, že učitelé dávají dívkám lepší známky,“ vysvětluje Munich.

Roli podle něj může hrát i to, že učitel do známky promítá nejen znalosti žáka, ale také jeho přístup k předmětu - třeba to, jestli dělá domácí úkoly, nebo jeho chování.

Jenže obecně by tyto faktory ve známkování roli hrát neměly, říká předsedkyně Asociace ředitelů základních škol Hana Stýblová. „Žádné hodnocení v sobě nesmí zahrnovat chování a ani nikdy připravenost žáka, alespoň v mladším školním věku, kdy ještě velkou roli hraje rodina. Mělo by to být opravdu to, co ten žák předvede, umí, jak ty výstupy naplňuje, tak jak má škola školní vzdělávací program.“

'Do duše učitele nevidíte'

Stýblová, která sama vyučuje matematiku, ovšem podotýká, že známkování je vždy subjektivní. „Je pravda, že se ve školách může stát, že paní učitelky mohou nadržovat dívkám. Těch věcí, které ovlivňují vztah učitel žák, je daleko víc. Já můžu říct za svoji školu, že je to minimální. Do duše učitele nevidíte, ale myslím si, že by se to učitel měl snažit odbourávat.“ Podle Municha by žáci dostávali lepší zpětnou vazbu, kdyby byly klasické známky doplněné o slovní hodnocení. V něm učitel může jasně odlišit hodnocení znalostí, úsilí nebo pečlivosti.

S tím souhlasí také Veronika Laufková z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, která se zabývá výzkumem různých forem školního hodnocení. „Pokud žáci dostávají průběžně ve školním roce dostatek zpětné vazby, která je konkrétní, adresná, a pokud je zapojujeme do procesu učení a hodnocení, tak de facto oni už potom to vysvědčení nepotřebují, protože mají dostatek informací o svém výkonu průběžně. Je to potom informace spíše pro rodiče a nějakou vzdělávací politiku, jestli má se dítě hlásit na gymnázium nebo nějakou střední školu,“ říká Laufková.

Slovně hodnotí jen 6,5 % škol

Náměstek České školní inspekce Ondřej Andrys upozorňuje, že slovní hodnocení zatím využívá jen malá část českých základních škol. „V tom uplynulém školním roce 2016 - 2017 hodnotilo pouze slovně šest a půl procenta základních škol a naopak pouze známkou zhruba 52 procent škol.“

Trend je nicméně podle Andryse postupné doplňování klasických známek i o slovní hodnocení. Ještě ve školním roce 2015 až 2016 hodnotilo pouze známkou 65 procent základek. O rok později už to byla jen polovina škol.

autor: ztr
Spustit audio