Dokořán

17. červen 2004

Včera jsem tu na výzvu posluchače z Neratovic mluvil o výrazu kořen, především o jeho významu "člověk, který za všechny platí". Konstatoval jsem, že o původu tohoto významu slova kořen odborníci nevědí skoro nic, jen to, že německé Wurzen má tytéž dva významy jako čeština a že naši předkové tuto záhadu bez vysvětlení asi přejali z němčiny. Říkal jsem také, že slovo křen označující podobné lidi, jako jsou kořeni, podle odborníků vzniklo zkrácením z výrazu kořen. Nakonec jsem stručně promluvil o původu slov kořen a křen v základním významu a prozradil jsem, že slovo křen asi pochází z čuvačtiny.

Výraz kořen nemá tak zajímavý původ, ale o jazykovém zákulisí slova kořen se dá říct víc, než jsem dosud řekl. Včera jsem konstatoval, že slovník uvádí celkem osm významů slova kořen, kromě toho záhadného a z němčiny přejatého, který jsem probíral včera, to samozřejmě je "podzemní část rostliny upevňující ji v zemi", pak také "spodní část něčeho", například zubu, ale také "základní, hlavní část něčeho, podstata, původ, příčina". Tyto významy známe ze slovních spojení jako jít všemu na kořen, dostat se na kořen věci či strana se vrátila ke svým kořenům. Tato slovní spojení asi mají původ ve slovním spojení pocházejícím z Bible a které zní ?kořen všeho zla?. Podle svatého Pavla kořenem zla, tedy prapříčinou většiny či dokonce všech neblahých situaci, je jak on říká láska k penězům, v jiném českém překladu Nového zákona najdeme formulaci "milování peněz". Doslova svatý Pavel napsal v Prvním listě Timotejovi toto: "Neboť kořen všeho zla je láska k penězům; a už mnoho těch, co se po nich pachtili, zabloudili od víry a připravili si mnoho bolestí."

Michal Novotný

S kořenem jako něčím základním souvisí i příslovce dokořán. O něm Pavel Eisner ve své Češtině poklepem a poslechem napsal: " ...kdo není při každém setkání s tímto příslovcem znovu okouzlen jeho metaforou... tomu již není pomoci ? chrápe a k životu v jazyce se neprobudí nikdy. Silná a působivá slovní metafora, to dokořán: dveře byly otevřeny dokořán, tedy do svých kořenů. Totiž: bylo by to silné a působivé, kdyby někdo vůbec ještě na to myslil."

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz.

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Sestru se mi nikdy nepodařilo dočíst. Citlivého člověka jsem poslechla až do konce.

Iva Jonášová, šéfredaktorka Radia Wave

citlivy_clovek.jpg

Citlivý člověk

Koupit

Nový román českého básníka, prozaika, překladatele a publicisty, ve kterém se prolínají groteskní a tragické prvky a který vypráví příběh ze žhavé současnosti. Jáchym Topol získal za tento titul Státní cenu za literaturu.