Dómská věž olomoucké katedrály je vysoká přes sto metrů. Na její vyhlídkový ochoz vede 448 schodů

24. únor 2023

Katedrála sv. Václava je jednou z nejvýraznějších dominant Olomouce. Je obklopena historickými stavbami kapitulního děkanství a olomouckého hradu. Její počátky sahají do 12. století. V průběhu dějin byla původní románská bazilika několikrát přestavěna, až dostala na konci 19. století svoji současnou novogotickou podobu. V té době byla přistavěna také vysoká jižní věž.

Iniciátorem stavby katedrály byl olomoucký údělný kníže Svatopluk, na kterého potom navázal jeho mladší bratr Václav. Stavba velké románské baziliky byla dokončena v roce 1141 za biskupa Jindřicha Zdíka, který k tomuto svatostánku přenesl biskupský stolec. Vznikla katedrála zasvěcená Přemyslovci, patronovi české země svatému Václavovi.

Po požáru kostela v roce 1265 nechal olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku na původním románském půdorysu vystavět gotické trojlodí a přistavět kněžiště.

V roce 1306 byl v sousedním domě olomouckého kapitulního děkana zavražděn poslední Přemyslovec Václav III. V těchto místech dnes sídlí Arcidiecézní muzeum, které v dubnu 2023 otevře novou expozici, která prostřednictvím moderních technologií návštěvníkům přiblíží historii Svatováclavského návrší od pravěku až po současnost.

Kostelník Antonín Kučera na vyhlídce z jižní věže Katedrály sv. Václava v Olomouci

Dómská věž má největší zvon na Moravě

Katedrála sv. Václava, někdy nazývaná také dóm sv. Václava, byla několikrát přestavěna, až v roce 1892 za arcibiskupa Bedřicha kardinála Fürstenberka dostala svoji současnou novogotickou podobu. A zároveň i jižní věž, která je se svojí výškou 100,65 metru druhou nejvyšší kostelní věží u nás.

Je v ní zavěšen největší zvon na Moravě, jehož patronem je sv. Václav. Váží téměř osm tun, zvoní se na něj ručně a pro jeho rozeznění jsou zapotřebí čtyři zvoníci. Do věže vede 448 schodů a je z jejího vrcholu je krásný výhled nejen na Olomouc, ale i do širokého okolí.

Schodiště do věže

V interiéru katedrály můžete obdivovat freskovou výzdobu od Jana Kryštofa Handkeho, na novogotickém oltáři je umístěn relikviář s ostatky sv. Jana Sarkandera. Navštívit můžete i kryptu pod presbytářem, která sloužila jako pohřebiště olomouckých biskupů a arcibiskupů. Nachází se zde také hrobka kardinála Dietrichsteina. V zadní části krypty je uložena mramorová schránka se srdcem arcibiskupa a rakouského arcivévody Rudolfa Jana.

autor: Petra Ševců
Spustit audio