Duchcovský dějepisec Adolf Kreuz

23. říjen 2019

Na řadě je po kratší odmlce opět výročí týdne. Dnes bude jeho hlavním hrdinou monsignore Adolf Kreuz. Narodil se 21. října 1891 v Ústí nad Labem.

Už v mládí se vydal na duchovní cestu. V Litoměřicích vystudoval bohosloví, v roce 1914 získal doktorát z teologie. Pak se přesunul do Duchcova, kde na německém reálném gymnáziu učil náboženství.

Zároveň se věnoval historii, a to jednak historii církevní (zabýval se osobností pražského arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna) a dějinami dnes už neexistujících církevních staveb v Duchcově. Na toto téma publikoval řadu článků v regionálních tiskovinách. Vedle toho byla předmětem jeho zájmu i historie světská. V roce 1933 vydal Adolf Kreuz knihu Geschichte der Stadt Dux (Dějiny města Duchcova). Napsal ji na základě českých i německých pramenů, k dějinám města se snažil přistupovat maximálně nezaujatě.

Knížka je proto prakticky dodnes cenným zdrojem při bádání o minulosti Duchcova. Po roce 1945 byl Adolf Kreuz zařazen do odsunu. Usadil se v Rakousku, v klášteře Sankt Florian, kde působil jako učitel církevních dějin a patrologie. V roce 1955 se přesunul do kláštera Neuburg. Zemřel v roce 1966 ve Vídni.

Nach einer kurzen Pause kommt wieder das Jubiläum der Woche: heute sprechen wird über den Mons. Adolf Kreuz. Der wurde am 21. Oktober 1891 in Aussig a.d. Elbe geboren.

Schon in seiner Jugendzeit wählte er einen geistlichen Weg. In Leitmeritz studierte er Theologie und im Jahre 1914 promovierte er. Kreuz ging dann nach Dux, wo er am deutschen Realgymnasium Religion unterrichtete. Gleichzeitig interessierte sich Kreuz für die Geschichte. Wie die Kirchliche,  so auch für die Geschichte der nicht mehr existenten kirchlichen Bauten in Dux. Über den Johann Friedrich von Waldstein, welcher Bischof von Königgrätz und Erzbischof von Prag war, publizierte er mehrere Artikel in den Regionalzeitungen, sowie auch über die verschwundenen Kirchen um Dux herum.

Adolf Kreuz interessierte sich auch für die Weltliche Geschichte: im Jahre 1933 gab er ein Buch unter dem Namen Geschichte der Stadt Dux heraus. Zu der benutzte er wie deutsche, so auch tschechische Quellen. Die Geschichte der Stadt Dux verarbeitete er unparteiisch und bis heute ist das Buch eine wertvolle  Quelle für die Forschung der Vergangenheit der Stadt. Im Jahre 1945 wurde Adolf Kreuz vertrieben.

Er ließ sich im Kloster St. Florian in Österreich nieder, wo er als Lehrer der Kirchengeschichte und Patrologie tätig war. Im Jahre 1955 ging Kreuz ins Klosterneuburg und dann nach Wien, wo er im Jahre 1966 starb.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.