Emíre Khidayer, spisovatelka a bývalá diplomatka

29. listopad 2013
Tandem

Emíre Khidayer, spisovatelka a bývalá diplomatka navštívila Tandem Jana Rosáka. Povídali si například o její nové knížce Taje Dubaje a o tom, jak vypadá arabská svatba v Súdánu, kde se veselí třeba až 3 tisíce lidí.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Dobrý den, milí posluchači. Tandem je tady, ze studia vás opět zdraví Jan Rosák. A dnes mám tu čest přivítat velmi úspěšnou slovenskou diplomatku, která v Káhiře měla na starosti politickou agendu a bilaterální styky s Egyptem, ale taky se Súdánem s Jemenem, ale také je velice úspěšnou spisovatelkou a publicistkou. V arabském prostředí se stala ikonou, v Tandemu jsme její vyprávění o arabském světě slyšeli zhruba před rokem. Takže opět po roce vítám diplomatku a spisovatelku Emíre Khidayer. Dobrý den. 

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Dobrý den.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Než se spolu opět ponoříme do arabského světa, tak poprosím do režie o písničku. 

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Zdá se, že můj host, Emíre Khidayer je opravdu velice plodná spisovatelka. Protože za tu dobu, co jsme se na Tandemu neviděli, jste napsala dvě knížky. 

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Ano, přesně tak.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Život po arabsku a ta druhá má takový hezký rýmující se název Taje Dubaje. 

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Ano, ano, podařilo se.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To je velice hezké. Pojďme to vzít trošičku po řadě. To znamená, o čem je Život po arabsku.

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Život po arabsku navazuje na mou předcházející a první knížku Arabský svět - jiná planeta a zahrnuje v sobě témata, která se mi nevešla do té první knížky. Takže já tam rozebírám společenská témata, týkající se arabského světa, které nás zajímají, které nás zajímají jako muže, jako ženy, které nás zajímají jako cestovatele, jako byznysmeny, dokonce i studenty.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To samozřejmě zní velice zajímavě, ale je to takové všeobecné. Tak zkusme to trošičku zkonkretizovat. Hovoříte s mužem, tak co by mě mohlo zajímat tam ...

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Například vás by v Životě po arabsku mohlo zajímat téma arabské identity. Ano? Je to spíš už takové téma, které souvisí i trochu s politikou, souvisí s projevem samotné arabské duše, takže toto by bylo řekněme mužské téma. Další mužské téma by mohla být cenzura v arabském světě, cenzura v arabském tisku. A potom tam máme například otázku občanství. Protože získat občanství některých zemí v arabském světě je meta pro některé jiné národnosti.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Vy možná víte, že můj zeť je Arab, konkrétně Tunisan, takže zajímá mě, jestlipak se tam třeba taky probírá jaksi Život po arabsku, ale v Evropě?

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Vzpomínám tam několik věcí, které se týkají Arabů, kteří žijí v Evropě, ale můj hlavní pohled je na Araby právě v arabském světě. Protože ty, které máme v Evropě, které máme v Česku anebo ve Francii, o tom se dozvídáme i z našich zpráv, nebo tedy z blízkých zpráv evropských. Kdežto, co se děje přesně v arabském světě, myslím právě pod pokrývkou té společnosti, tak k tomu až tak blízký přístup nemáme.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To je pravda. Ale já mám takový pocit, že by to mohlo být docela zajímavé a vám, jako napůl Arabce vlastně, by mohli ti Arabové žijící v Evropě, říct mnohem víc, než by řekli evropanskému tedy spisovateli nebo publicistovi. Čili probrat trošičku jaksi to pozadí života Arabů tady, jejich úskalí, samozřejmě samé pozitiva, ale i negativa, že by mohlo být docela zajímavé.

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
No, to by bylo určitě zajímavé a já si to ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, vidíte, to je typ na vaší další knížku.

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Ano, přesně to mě napadlo, že ano, z toho by byla určitě minimálně jedna kniha, ano. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Dobře, tak tu další knížku, to znamená tu novou Taje Dubaje tu si s Emíre Khidayer probereme za chvilku. 

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tak je logické, že když je žena diplomatkou, navíc je člověkem, který se do toho arabského světa pouští i jako publicista, spisovatel, tak toho nacestuje hodně. To je samozřejmě případ Emíre Khidayer. A já si myslím, že vy cestujete samozřejmě hlavně po tom arabském světě, ale nejeno po něm. Kam vedly vaše cesty teď naposledy?

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Naposledy také, bylo to, byla to Evropa, bylo to Slovensko, když teda mám počítat něco jiného mimo. Ale před tím velmi důležitá cesta pro mě, byl Súdán. Takže přece jen arabská země. Ano. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Súdán je ovšem země, která je taková, jednak je to samozřejmě tajemná, jednak je zmítaná jaksi vnitřními rozpory, protože se v podstatě rozpoltila ...

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Ano, dnes už jsou dva Súdány.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
... jsou dva Súdány. Ve kterém vy jste byla?

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Já jsem byla v tom, který se jmenuje Súdán a byla jsem tam právě, že na velmi zajímavé cestě, protože jsem byla pozvaná na svatbu.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ano? 

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Ano. Takže já jsem absolvovala jednu súdánskou svatbu a tato svatba trvala minimálně 5 dní. Takže já jsem si udělala takový nejdříve etnografický výlet do jiných částí, do Kasaly, do Vatmadani z Chartúmu, což je teda minimálně 700 kilometrů je vzdálenost a potom 5 dní jsem strávila v Chartúmu a každý večer byla nějaká oslava. Ale to mluvíme o stovkách lidí na těch oslavách. A když chci vzpomenout jen takovou malou oslavu tohoto mého známého, který to dělal, nebo vlastně celá jeho rodina mě pozvala, tak komorní složení bylo asi pouze 200 lidí. Ta svatba ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To maximální kolik?

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
... a to maximální bylo 3 tisíce.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
3 tisíce lidí na svatbě? To byli všichni známí?

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Ano, všichni známí, dokonce přijížděli z různých zemí, z Egypta, z Emirátů, já jsem byla ze Slovenska, byli tam dokonce i nějací Češi, takže to byla globální svatba.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Kdo to byl ti snoubenci, že měli tolik známých?

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Tak to otec toho ženicha, Muzira, je generální honorární konzul Slovenské republiky v Chartúmu a jinak doktor Nasredin Soldani, je známý i v Česku, tedy v jistém kruhu lidí no a skutečně vystrojil svému synovi opulentní svatbu.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, já jsem jednu takovou svatbu viděl v Tunisu, ale jak to líčíte vy, tak to byla proti tomu opravdu komorní svatbička, tam bylo zhruba 300 lidí. Je pravda, že tedy jaksi přicházeli ti lidé neustále a zase odcházeli, ale 300 lidí tam bylo. Ale 3 tisíce si opravdu nedokážu představit. Řekněte mi, jak probíhala ta svatba, jaký je ten obřad? 

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Jistou část oslav svatebních financuje ženichova strana a jistou část oslav financuje nevěstina strana. A nejdřív se začala jedna velká oslava, kde bylo asi 2 tisíce lidí v klubu, v koptském klubu a to bych chtěla říct zajímavost, že ti, co se ženili a vdávali a prostě tato celá svatba to byla muslimská záležitost, ano a oslavovali ji v koptském klube, což jsou křesťané. Takže tu jsem chtěla poukázat to, že muslimové v Súdánu nemají vůbec žádný problém s koptami a velmi často využívají koptské kluby, kam chodí na večeři nebo pořádají tam takovéto oslavy. A potom další oslava, která byla velmi zajímavá z mého hlediska, z takového etnografického, etnologického, se konala v domě otce ženicha a byla to takzvaná hennová párty. Tehdy nastávalo hennování ženicha. Tedy ne nevěsty. To znamená, že sešla se nejbližší rodina, tedy těch 200 lidí a nejbližších známých a Shulgamimu, protože on je známá osobnost, je to člověk, který pracuje pro zlepšení životního prostředí, pro zlepšení samotného života samotných Súdánců. 

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Je jasné, že z titulu všech svých možných profesí a funkcí se Emíre Khidayer setkala už ve svém životě, přesto, že je mladičká, setkala se spoustou zajímavých lidí. Ale možná, že i máte takový nějaký, ne, že by plán, ale třeba sen setkat s někým ještě, kdo vás interesuje, o kom si myslíte, že by to mohlo být přínosem i pro vás. Tak po kom tak pokukujete, že byste ho třeba chtěla vyzpovídat?

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Po kom pokukuji? Dobře. Tak já vám to prozradím. Je to kuvajtský emír.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Áno? 

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Ano. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To nekoukáte nijak nízko teda.

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Vůbec ne. Mám ambice, že? 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ano, ano.

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Přiznám se, že už jsem měla možnost se setkat s bývalým kuvajtským emírem, dokonce jsme spolu hovořili, přesto, že já jsem tam v tom momentě tlumočila, protože tehdy jsem byla zaměstnankyně ministerstva zahraničních věcí a byla jsem na oficiální návštěvě. A tím, že jsem, že umím arabsky, tak se spojilo příjemné s užitečným a ministru zahraničních věcí Slovenské republiky jsem právě tehdy tlumočila. Takže tehdy jsem se setkala s bývalým kuvajtským emírem a potkala jsem i samozřejmě s ministrem zahraničních věcí Kuvajtu, který dnes je právě kuvajtským emírem. A ptáte se možná, nebo taková nevyslovená otázka, proč? 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Mám ji na jazyku. Co je na něm tak zajímavého?

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Ano. Když jsme se tehdy potkali, nebo tedy setkal se ministr zahraničních věcí Slovenska s ministrem zahraničních věcí Kuvajtu, tak oba dva páni se začali bavit. Jenomže já jsem tam tlumočila a na mě se obrátil ministr zahraničních věcí Kuvajtu, šajch Sabaha a normálně přestal vnímat našeho ministra zahraničích věcí a mě se tam ptal, kdo jsem, co jsem, proč mluvím arabsky. A já jsem mu řekla, kdo jsem, že pracuji na ministerstvu zahraničních věcí a že jsem ze smíšeného manželství, že mám otce z Iráku. A on řekl na to, ale vždyť to je výborné. Vždyť my Kuvajťané máme dobré vztahy s Irákem a hlavně s těmi, kdo jsou tady z blízkého okolí, tedy z Násiry od Basry a dokonce, že i v jeho širší rodině jsou lidé, kteří právě, kteří mají rodinné vztahy s Iráčany. Takže to bylo takové milé setkání a proto bych byla šťastná, kdyby se mi právě podařilo se s ním ještě setkat ještě jednou a on už je v jiné pozici.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Dostáváme se mezi klasiky českého humoru. Tedy respektive dostaneme se tam za chviličku. Zatím si budu s Emíre Khidayer, mým dnešním hostem povídat o humoru jako takovém. Protože mě zajímá, nevím, jestli jsem se vás na to už náhodou neptal, ale každopádně je to velice zajímavá otázka. Jak hodně se liší arabský humor od dejme tomu evropského, nebo vůbec třeba českého, nebo středoevropského? 

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Na toto téma skutečně jsme se ještě nebavili. Je tam rozdíl. Základní rozdíl mezi těmi našimi humory vidím v tom, že celkově Arabové a vzpomenu právě arabské ženy, nemají moc velký vztah k humoru. Jednoduše, že tito lidé neumí se tak nějak odlehčit mnohokrát a byť vzletný anebo dostatečně radostný, nebo dokonce vyloudit úsměv, jako toto málokdy člověk vidí ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To je vlastně základ humoru, že ano?

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Ano, a to je, to je přesně základ. A potom ten humor je trošku, jako je jiný. Sice dokážeme se i my zasmát nějakým takovým vtipem. Jeden takový vtip, co si vzpomínám vůbec a doufám, že to nějak správně reprodukuji, bylo, že jak se jeden Egypťan chtěl dostat z Káhiry do Alexandrie a on stále přeřazoval páku v autě a stále mu to nešlo a dostával se právě níž a níž, jižněji od Káhiry, tedy jel směrem na jih, místo toho, aby jel na sever. A potom se ho ptali, že tedy jak je to možné, že tys se do té Alexandrie vůbec nedostal. Říká, no, tak já jsem tu páku měl zařazenou takovým způsobem, že takto a ukazoval mu to tomu druhému kamarádovi. A ten kamarád se na to podíval a zjistil, ale vždyť tys mě zařazenou zpátečku. Tak ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tak to je arabský humor?

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Ano. To je takový arabský humor.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ale taky je to sympatické, si dokážou udělat legraci i trošičku sami ze sebe.

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Ze sebe, ano, ano. Tak to je velmi sympatické.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, ale my jsme se už před tím dohodli, že si vyberete dneska někoho, kdo udělá takový hezký kompromis mezi slovenským humorem a českým humorem a vlastně světovým humorem. A to je dvojice, kterou my v Čechách máme moc rádi. Lasica - Satinský. 

/ Ukázka /

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Má-li to přijít, Dubaj přijde sama. Stojí v anotaci úplně nové knížky mého dnešního hosta Emíre Khidayer. Není všechno zlato, je tady taky podtitul. Takže o čem je ta knížka, když ne o zlatu? 

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Je o pocitu, jak přijímat některé věci a tím, že máme naše přísloví: Není všechno zlato, my si ho doplňujeme, že co se třpytí, ano, ale to je právě asi tento moment jsem vystihovala v této knížce. Není všechno zlato je začátek mé vlastní edice a ona bude následovat a už já mám i představu, jak ty knížky budou řazené a budou právě, že formou románu. A toto je jeden, toto je první román Taje Dubaje, kde jsem vtěsnala život, dá se říci, že na základě své vlastní zkušenosti z Dubaje. Z působení šéfky firmy v oblasti informačních technologií v Dubaji.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Čili vy jste, jestli tomu dobře rozumím, až doposud psala knížky, které byly takovým souhrnem vašich zkušeností z arabského světa, dejme tomu Život po arabsku, takže jste v podstatě, já nevím, vyjádřila pocity třeba Arabů, jak se staví k různým věcem, problémům a tak, ale tohle to už je vyložená fabulace a už je tam příběh, který jste si vy vysnila. Je to tak? 

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Je to příběh skutečný právě, že ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ano? 

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
... ano, toto je úplně skutečný příběh. Ta fabulace nebo ta míra, kde je to skutečnost a co už je fabulace, tak to si může čtenář jen domýšlet, ale opravdu celý ten příběh je skutečný a i ti lidé, kteří jsou okolo něj, kteří tvoří ostatní separátní příběhy a navazují na ten, na příběh hlavní hrdinky, tak to všechno je realita. To se všechno stalo.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tady je jedna taková docela zajímavá otázka, která je taky v té anotaci, která mě okamžitě zaujala, jak se chovají Emiráťané, když jim do duše nahlédne cizinec. No, tak to by mě ohromně zajímalo. 

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Ano, takže právě tady je ta možnost, jak můžete nahlédnout do jejich duše přes tuto knížku, protože základem knihy Taje Dubaje jsou vztahy. Jsou vztahy různých vrstev, různých lidí. Jsou to vztahy mezi emiráťany, jako místními obyvateli Emirátů k residentům, k lidem, kteří přišli do Emirátů pracovat. A tam je musíme ještě rozdělovat. Protože například já tam popisuji vztah emiráťanů k Slovákům, k Čechům, tedy ke střední Evropě, popisuji tam jejich vztah k jiným Arabům, například k Egypťanům, Palestincům, jak se k nim chovají. Stejně tak vztah, jak se chovají i Indům, Filipíncům, Pákistáncům. A to je úplně jiná úroveň vztahů ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, to si dovedu představit. Ale zkuste aspoň naznačit, jak se dejme tomu chovají k nám Čechům, Slovákům?

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Tak k nám se chovají ještě tak, nazvala bych vyváženě, relativně vyváženě i když je pravda, když Slovák nebo Čech dostane nějakou pozici a tu stejnou pozici by měl zaujmout Brit řekněme, nebo někdo ze západní Evropy, tak přece ten západní Evropan dostane víc peněz za tu stejnou práci, kterou dokonce i profesionálněji může udělat Čech nebo Slovák. Takže přece jen ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Určitá diskriminace. 

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
... ano, je určitě, určitě ano. A právě zde je vidět i v této knížce, kastaci emirátské společnosti. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No a kdo je na tom v podstatě z pohledu emirátčanů vůbec nejhůř z cizinců?

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Úplně nejhorší jsou na tom právě národy Indů, Bangladéšanů, Pákistánců, Afghánců, kteří tam dělají právě tu nejhorší práce.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jenom nejhrubší práce, manuální práci, ano, ano, ano.

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Ano přesně tak. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, tak ještě, že jsme z té střední Evropy.

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Ano. 

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ve svých knížkách vlastně servíruje svým čtenářům Emíre Khidayer také docela dobře míněné rady, které jsou navíc velmi prospěšné, protože pomáhají třeba i nám středoevropanům, konkrétně Čechům, Slovákům, orientovat se v tom arabském světě. No, ale teď to obrátím. Kterou dobrou radu jste dostala v životě vy? Kdo vám v životě tak pomohl na vaší cestě životem? 

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Bylo to pár lidí z mého okolí. Byli to lidé spíš ze Slovenska, nebo ze střední Evropy a byly rady spíš duchovního rázu, tedy vlastně taková filosofie životní, jakým způsobem se ubírat, co je důležité v životě a když jsem dokázala akceptovat názor toho druhého a přetavila jsem to do sebe, tak jsem pocítila, že ano, toto je ten správný směr. Pokud bych vzpomněla na nějaké lidi z arabského světa, který skutečně mě inspirovali, je to teda zajímavé, inspiroval mě právě i vzpomínaný honorární konzul doktor Nasredin Shulgami, protože z mého pohledu je velmi výjimečná osobnost kvůli tomu, že je velmi pokojný, je velmi klidný a to je, jak kdyby neobyčejnost v arabském světě ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Zrovna jsem to chtěl říct. Že to je asi bílá vrána trošku, ano.

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Ano, přesně tak. A já právě, že cítím, tím, že on má takovýto svůj charakter, který on si natrénoval, samozřejmě dospěl k němu, tak on tehdy dokáže dělat dobré rozhodnutí. A skutečně ta jeho rozhodnutí, které on udělal pro súdánskou společnost, tím, že chodí do médií, že píše články, zasazuje se pro zlepšení spotřebitelů potravin, životního prostředí, tak dokázal změnit už i některé zákony v Súdánu. Takže to je velmi, velmi pozitivní. A právě proto to tu dávám tak do protikladu, že on je klidný. V tom klidu dokáže najít to správné řešení. Ostatní Arabové jsou právě, že velmi vášniví, sugestivní, impulsivní a právě v té vášni těžko se soustředit, koncentrovat na nějakou jen myšlenku.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A někdy člověk udělá unáhlené rozhodnutí. Co si budeme povídat, že jo? 

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Přesně tak.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, ale ve vašem životě určitě byl někdo, kdo vám dal tu základní dobrou radu třeba: Emíre, na cestu diplomacie se dej, to je to pravé anebo piš, protože máš jaksi vynikající myšlenky, dávej je na papír a piš knížky. Byl tu někdo takový?

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Ano, jasně, že tu byl. Ale byl tu spíš pocit, byl to pocit ve mně a já jsem se snažila tento pocit v sobě dobře slyšet a dobře identifikovat. Když jsem zjistila, že ten vnitřní hlas, protože každý ho máme, jen každý se ho snaží, teda buď si ho pěstuje anebo někdo ho zase odhodí. A když odhodí tu svou vlastní intuici, tak ona potom odejde, ona se občas vrací, jsou tam právě i ty návraty, ale já jsem se snažila, aspoň to, co se mi podařilo, si vyabstrahovat z toho vnitřního hlasu a uplatnit v životě. A ono se mi to vyplatilo. Jako myslím v tom smyslu, že dělala jsem věci, které jsem měla udělat, věci, které patří do mé životní mise. 

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Dříve diplomatka, dnes hlavně spisovatelka Emíre Khidayer je dnes hostem Tandemu. Před námi leží vaše nová knížka Taje Dubaje, ale, jak znám vaši spisovatelskou potenci, tak určitě není poslední a možná, že už je třeba na spadnutí další knížka. Vím já? 

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Ano, jste trefili do živého. Ne docela na spadnutí, ale je rozdělaná další kniha, kterou sice už rozpracovávám třetí rok, už se mi to zdá být natažené velmi, ale je to kniha, která bude průřezem zvyků a tradic v oblasti arabského kulinářství. Takže pracuji na takovéto knize a dělám na ní i se slovenským profesionálním fotografem Alanem Hižou, navštívili jsme spolu 14 zemí, ještě pár mi jich chybí a velmi ráda bych to dokončila, abych i já měla ucelený obraz a abych si splnila svůj slib, který jsem si dala, že navštívím co nejvíc arabských zemí. Ale už jsem začala i psát jednotlivé kapitoly. A jako mám velkou chuť to už konečně dokončit.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, s tou chutí jste mě teď, ale opravdu navnadila, protože já arabskou kuchyni miluju a taky už jsem se jaksi dostal do, do zemí, kde některé pokrmy jsou naprosto originální, unikátní. I takovéhle věci se objeví, nebo to budou takové ty tradiční?

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
Právě, že objeví se tam spíš zajímavé recepty, nebo teda recepty, bude tam i pár receptů, ale budu tam popisovat právě život, který se váže k nějaké, k nějakému konkrétnímu jídlu, anebo konkrétnímu zvyku. Například, co jedí na svatbu, nebo jak snídají, co jedí přes ramadán, jak nakládají rybu a proč ji právě jedí například při svátku, který koresponduje s naší Velkou nocí, takže takto to bude spíš koncipované.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tak budeme se těšit na tu vaši novou knížku, zatím Taje Dubaje zůstává poslední, ale jak jsme slyšeli, ne na dloho. Emíre Khidayer už připravuje další a doufám, že si o ní třeba v Tandemu zase popovídáme. Za dnešní návštěvu vám moc děkuju a přeju všecko dobré.

Emíre KHIDAYER, bývalá diplomatka, spisovatelka
--------------------
I já velmi pěkně děkuji.


Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je firma NEWTON Media a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Reprízováno 29. srpna 2014.

Spustit audio