Eva Králíková o tom, jak přestat kouřit

4. leden 2012

Alima Martinová si s epidemioložkou doc. MUDr. Evou Králíkovou, CSc. z Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky - kliniky endokrinologie a metabolismu 1. lékařské fakulty UK a VFN povídala o tom, proč je dobré přestat kouřit.

Mluvily také o tom, kteří kuřáci se nad svou závislostí snaží zvítězit. Probíraly, s jakými komplikacemi se tito lidé ve svém boji s cigaretou potýkají. Hovořily i o různých formách pomoci, které mohou kuřáci v boji se svou závislostí využít. Povídaly si i o tom, jak jsou kuřáci ve své snaze přestat kouřit úspěšní.

Spustit audio