Eva Králíková: Přestat kouřit musí člověk chtít sám, to je nejdůležitější

S internistkou z Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze doc. MUDr. Evou Králíkovou, CSc. jsme hovořili o tom, jak je možné zvítězit nad závislostí na cigaretě.

Povídali jsme si o tom, proč s tím mají někteří kuřáci větší problémy než ostatní. Zaměřili jsme se na to, jak by mělo probíhat rozhodování člověka o tom, kdy začne s léčbou své závislosti. A věnovali jsme se tomu, co rozhoduje o její úspěšnosti.

Na začátku je nejdůležitější rozhodnutí člověka, že chce přestat kouřit. Ztotožní se s představou, že se chce určitého dne probudit jako nekuřák. Dále o úspěchu v boji proti závislosti na cigaretě rozhoduje míra a doba trvání potíží, které odvykání kouření mohou provázet. Toto obtížné období ale trvá jen několik týdnů či měsíců, navíc lze potíže zmírnit léky.

Abstinenční příznaky pomáhají řešit léky

Změna životního stylu a naučeného chování je tedy zcela na samotném kuřákovi. Měl by se také připravit na to, že se bude potýkat s různými abstinenčními příznaky. Patří k nim nutkání kouřit, špatná nálada/deprese, podrážděnost/zlost, poruchy spánku, nesoustředěnost, neschopnost odpočívat, úzkost, zvýšená chuť k jídlu.

Abstinenčními příznaky jsou tehdy, pokud se objeví nebo zhorší poté, co přestane člověk kouřit – ne pokud ho provázejí celý život. Léky sice nezabrání kouřit, ale po nejméně tři měsíce, kdy by je měli abstinující kuřáci užívat, by jim měli usnadnit přechod na život bez cigaret.

Většinou je vhodné užívat léky i déle (6 a více měsíců). Je vhodné se domluvit s lékařem na konkrétních lécích a jejich dávkách pro potlačení abstinenčních příznaků z nedostatku nikotinu. Pomoc je možné hledat i v některém z Center závislých na tabáku.