Halama a číman

10. březen 2005

Včera a předevčírem jsem tu mluvil o výrazech habaděj a haluzna, jejichž původ kdysi zajímal spisovatele Karla Čapka. V jednom ze svých článků Ze života slov, které vycházely v Lidových novinách někdy před sedmdesáti lety, se ptal, " filologů" i "čtenářů neučených", jak ta podle něj zajímavá slova mohla vzniknout. Kromě slov habaděj a haluzna Čapka zajímala i slova číman a halama.

S čímanem budeme rychle hotoví. O původu tohoto expresívního pojmenování obratného, čiperného a chytrého člověka se nevědělo nic za Čapka, neví se o něm skoro nic ani dnes. V Rejzkově etymologickém slovníku u hesla číman najdeme jen konstatování "nejasné", ve slovníku Machkově pro změnu: "nejasné". A v dalších slovnících číman vůbec není. Pouze Slovník spisovného jazyka českého bez dalších podrobností říká, že jde o slovo z německého základu. O halamovi se toho dá říct víc. Nejprve si ocitujme Pavla Eisnera, který ve své Češtině poklepem a poslechem napsal na halamu přímo chvalozpěv: "Krásný zvuk, krásný tvar, proto ideální nadávka. Kdybyste čtli halamu v cizím jazyce, byli byste okouzleni jeho zvukem, jeho vokální harmonií, světelností. Ježto je to slovo české, neslyšíte je v jeho vlastní podstatě." Tímto podle Eisnera krásným slovem označujeme lidi nepříliš sympatické - hrubé, neotesané, nebo též, jak se píše ve slovníku "neobratné" muže.

Michal Novotný

Pokud jde o původ slova halama, nejspíš prý vzniklo jako expresívní obměna výrazu holomek. O tomto slově jsem tu už kdysi mluvil tak jen stručně dvě teorie o původu výrazu holomek. Podle jedné vznikl ze staročeského holemý, tedy velký, podle druhé je holomek zkrácenina ze staročeského hanlivého holomúdec, tedy ten, kdo má holé, neochlupené přirození, čili nedospělý chlapec. Podle teorie, která se dnes nepokládá za správnou, české holomek přešlo do mluvy pražských Židů, kde dostalo podobu Golem.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Sestru se mi nikdy nepodařilo dočíst. Citlivého člověka jsem poslechla až do konce.

Iva Jonášová, šéfredaktorka Radia Wave

citlivy_clovek.jpg

Citlivý člověk

Koupit

Nový román českého básníka, prozaika, překladatele a publicisty, ve kterém se prolínají groteskní a tragické prvky a který vypráví příběh ze žhavé současnosti. Jáchym Topol získal za tento titul Státní cenu za literaturu.