Hejtman Středočeského kraje dostane vysoké francouzské vyznamenání

20. listopad 2003
r_2100x1400_regiony.png

Hejtman Středočeského kraje Petr Bendl obdrží v pátek 21. listopadu 2003 na velvyslanectví Francouzské republiky Státní řád za zásluhy. Toto vysoké francouzské vyznamenání je určeno osobnostem za jejich významný přínos pro Francii.

Středočeský hejtman Petr Bendl byl 16. července 2003 jmenován Rytířem Řádu za zásluhy dekretem prezidenta Francouzské republiky za svoji činnost ve prospěch vzájemných styků mezi Francií a Českou republikou. Partnerským regionem Středočeského kraje se stalo Burgundsko. Státní řád předá Petru Bendlovi velvyslanec Francouzské republiky J.E.p. Joël de Zorzi. Řád již v minulosti obdrželi některé české osobnosti: Jiří Malenovský, Petr Uhl, Martin Jahn, Jan Eichler, Antonín Sem.