Historik Vladimír Rišlink miluje památky svého rodného kraje už od dětství

6. leden 2023

Pro Vladimíra Rišlinka je odborná práce historika velmi dobrodružná, někdy až doslova detektivní, vždy ho ale povznáší. Jako ředitel Regionálního muzea v Kolíně nejvíce tíhne k památkám, které má ve své správě. Jsou to například jedinečná tvrz Hradenín nebo Muzeum lidových staveb Kouřim. Přál by si, aby se lidé dívali se kolem sebe otevřenýma očima a vnímali krásu, kterou v tomto kraji naši předci zanechali doslova na každém kroku.

Historik Vladimír Rišlink je celoživotně úzce svázán s Regionálním muzeem v Kolíně – nejprve jako kurátor, od roku 2009 až do současnosti jako jeho ředitel. Za své zásluhy v roce 2004 získal ocenění „Osobnost města Kolína“ a v roce 2016 mu byla Národním památkovým ústavem udělena cena "Patrimonium pro futuro" za aktivity vedoucí k záchraně tvrze v Hradeníně, která je jednou z nejcennějších památek svého druhu na území České republiky.

Tvrz v Hradeníně zakoupil Středočeský kraj a předal jí do správy Regionálnímu muzeu v Kolíně, které připravuje její opravy a zpřístupnění. Právě Vladimír Rišlink z pozice ředitele muzea v roce 2012 zahájil také postupnou realizaci jedinečného Muzea lidových staveb Kouřim.

Zaměřil se na oblast, kde má kořeny

Oblast Českého Brodu, Kolína a Kouřimi je doslova prostoupená historickými památkami. V tomto kraji vyrůstal a má zde také hluboké kořeny. Rodina z matčiny strany z tohoto regionu pochází a jeho předci tu jsou doložitelní z konce 16. st. O místní historii se zajímal od útlého dětství a měl vždy jasno, že by se jednou chtěl věnovat právě památkám. Rád o sobě právem říká, že je lokální patriot tělem i duší.

Jeho oblast zájmu se ale postupem času měnila. V mládí se zabýval středověkem a svou diplomovou práci na Masarykově univerzitě v Brně (obor dějiny umění a historie) psal na téma gotická architektura na Kouřimsku a Českobrodsku. V průběhu odborné činnosti ho pak začalo zajímat období raného novověku. V poslední době se věnuje i oblasti barokního sochařství, což je v tomto kraji zajímavý a bohužel velmi málo známý fenomén. V období baroka tu působila celá řada barokních sochařských dílen, které sídlily v Kutné Hoře, měly obrovskou produkci a po celé oblasti jeho mnoho památek, které jsou zcela neznámé.

Být historikem znamená nejen práci v terénu

Odborná práce je ale pro něj dobrodružná cesta. Není to ale pouze o tom, že si prohlížíte památky v terénu.

Teprve když se pohroužíte do studia zachovalých písemných pramenů, otevřou se u každé pamětihodnosti doslova jiné obzory. To ale znamená dlouhé hodiny prožité v archivech při luštění historických záznamů, které spíše připomínají „čmaropisy“. Je to detektivní a objevná práce, a pokud má v současnosti někdy čas se této odborné činnosti věnovat a povinnosti ředitele Regionálního muzea v Kolíně mu to dovolí, je to pro něj svátek a velmi ho to povznáší.

Hrad Bezděz, místo pravidelných výletů

Zcela přirozeně má největší vztah k památkám, které má jako ředitel Regionální muzea v Kolíně ve své správě, především Muzeum lidových staveb Kouřim a tvrz v Hradeníně. Celou oblast ale jako historik zná velmi podrobně do jeho dávné historie.

Mrzí ho, že lidé většinou vůbec neví, o jak významnou oblast se jedná a v jak výjimečném území žijí. Dodnes je tu soustředěno velké množství historických památek, které jsou málo známé a stojí ve stínu jiných, které jsou často ve vzdálenějších místech. Přál by si, aby se lidé dívali se kolem sebe otevřenýma očima a vnímali krásu, kterou v tomto kraji naši předci zanechali doslova na každém kroku.

A kam Vladimír Rišlink zajede na výlet, když potřebuje nabrat sílu a odpočinout si? Možná nikoliv překvapivě – na hrad Bezděz. Tento hrad má velmi rád a jako historik je přesvědčen, že právě Bezděz je král našich hradů, nejen architekturou ale i umístěním v krajině.

Spustit audio