Hrad Křivoklát poničily dva velké požáry. Největší Královský sál se zachoval dodnes

30. leden 2014
Česko – země neznámá

První písemný záznam o hradu Křivoklát pochází z roku 1110. Hrad začal budovat Vladislav I., jeho první větší přestavbu provedl Václav I. Ten si zamiloval nejen hrad Křivoklát, ale i jeho okolí s hlubokými lesy. A protože tu často pobýval, bylo potřeba hrad upravit.

Také Václavův syn Přemysl Otakar II. si Křivoklát oblíbil a pokračoval v otcově díle. Přemysl měl dostatek prostředků, aby z hradu vytvořil reprezentační sídlo českých panovníků a středisko kraje a korunního panství.

Po požáru Pražského hradu v roce 1316 se stal Křivoklát na čas útočištěm královny Elišky a jejích tří dětí. O tři roky později nechal král Jan Lucemburský na hrad převézt svého prvorozeného syna Karla IV., který tu zůstal do doby, než byl odvezen na výchovu do Francie. Později tu Karel IV. pobýval velmi často, než založil a dostavěl hrad Karlštejn.

Další velké úpravy hradu inicioval Karlův syn Václav IV. Zamiloval si hrad natolik, že mu věnoval veškerou péči. Pokračoval nejen v jeho vnitřní úpravě, ale prováděl některé další přestavby a novou výstavbu.

Hrad Křivoklát v noci

Za Habsburků ztratil Křivoklát zcela svůj význam. Císař Rudolf II. se snažil své panství dál zvelebovat, ale o hrad zájem neměl. Křivoklát pak dále sloužil jako vězení.

Fürstenberkové necitlivě přestavěli velký Královský sál

Dne 3. června 1643 vznikl na hradě požár. Vyhořelo 38 místností. Byla to nenahraditelná ztráta. Ferdinand III. byl nucen dát hrad opravit; neopravena zůstala jen vysoká věž bez střechy. Poslední majitelé, kteří Křivoklát a celé Křivoklátsko začali obnovovat, byli Fürstenberkové.

Bohužel v rámci celkové obnovy hradu provedli v polovině 18. století také velmi nešťastnou přestavbu velkého Královského sálu, který byl rozdělen novým stropem na dvě patra. 18. srpna 1826 vypukl v bytě vrchního správce požár, který zničil celý hrad. Zachránit se podařil pouze zmiňovaný velký Královský sál a kapli.

Královský sál na Křivoklátě

Fürstenberkové začali hrad postupně opravovat, k rekonstrukci přizvali tehdejší přední architekty – Josefa Mockera a posléze Humberta Walchear z Moltheimu. Po I. světové válce obnovu severního křídla paláce dokončili architekti Kamil Hilbert a Urban. Vnitřní úprava hradu byla dokončena až po roce 1952.

Dnes je Křivoklát zcela opravený a v jeho prostorách se nachází obrazárna a muzeum. V jednotlivých sálech najdete další zajímavé expozice s unikátními historickými předměty. Hrad Křivoklát je otevřen celoročně, do 21. března každou sobotu s prohlídkami od 12 a od 14 hodin, od 22. března pak zase až do konce října denně mimo pondělí.


Zvětšit mapu

Spustit audio