I Pardubice mají svůj Slavín. Připomíná památku významných osobností města i celého regionu

Hrobka rodiny Krausových, kde je pochovaný i baron Artur Kraus, známá postava pardubických dějin
Hrobka rodiny Krausových, kde je pochovaný i baron Artur Kraus, známá postava pardubických dějin

I východočeské Pardubice se staly místem věčného odpočinku celé řady slavných a uznávaných lidí. Jejich jména si můžete připomenout při procházce Pardubickým Slavínem. Ta vás ale přitom nezavede jen do uliček městského centrálního hřbitova, ale i na židovský hřbitov, do urnového háje v Jesničánkách nebo na hřbitovy v Rosicích nad Labem či v Pardubičkách. 

Projekt Pardubický Slavín, za nímž stojí především Klub přátel Pardubicka, má upozornit na osobnosti, na které mohou být Pardubice opravdu hrdé. A nejen Pardubice. Ve východočeském krajském městě jsou totiž pochováni i lidé, kteří toho hodně vykonali pro celý národ. Byli například průkopníky ve svém oboru. Náhrobek na městském hřbitově má například aviatik Jan Kašpar, železniční inženýr Jan Perner nebo architekti Ladislav Machoň a Karel Řepa.

Informační tabule Pardubického Slavína odkazují v současné době na stovku známých osobností. Pokud si ale chcete projít celý pardubický Slavín, na hodinu to rozhodně nebude. Jeho součástí se totiž postupně stal i židovský hřbitov, urnový háj v Jesničánkách i hřbitovy v Rosicích nad Labem či v Pardubičkách.

Možností, jak se při procházce Slavínem orientovat, je hned několik. Klub přátel Pardubicka vydal brožuru, ve které najdete plánek se jmény osobností a označením hrobových míst. Přímo na hřbitovech jsou pak umístěny přehledné informační tabule s čísly a vyznačením směru konkrétních hrobů. Na řadě náhrobků naleznete i tabulky s QR kódy. Pokud máte mobilní telefon s přístupem na internet, kódy vás přesměrují na webovou stránku věnovanou konkrétní osobnosti. 

Vznik Pardubického Slavína

V roce 2001 vydal Klub přátel Pardubicka publikaci Josefa Janiše „Pardubický Slavín - průvodce po hřbitovech“, kde byla pečlivě zpracovaná hrobová místa významných osobností pohřbených na pardubických hřbitovech. „Od té doby bylo ale několik hrobových míst zrušeno. Tato skutečnost se stala hnacím motorem členů klubu, aby v této práci a mapování náhrobků pokračovali,“ vysvětluje jednatel Klubu přátel Pardubicka Jan Řeháček.

„Přesto některé významné osobnosti Pardubic a regionu připomíná už jen společná náhrobní deska. Každopádně, díky projektu Pardubický Slavín se podařilo některé z hrobů zachránit a důstojně dál připomínat památku lidí, kteří dokázali ve svém oboru vyniknout. I díky projektu Pardubický Slavín došlo k rekonstrukci hrobů Jana Kašpara či Jana Pernera,“ dodává Jan Řeháček.  

Procházka pardubickými hřbitovy vás zavede k místům odpočinku někdejšího starosty Pardubic Leopolda Wernera, továrníka Josefa Prokopa, dramatika Karla Krpaty, tiskaře Václava Vokolka, vydavatele Vlastimila Vokolka a jeho bratra, výtvarníka Vojmíra Vokolka nebo k náhrobku aviatika Eugena Čiháka.

Řadu známých jmen najdete i na židovském hřbitově, kde jsou pochování například bratři Winternitzovi, kteří postavili v roce 1910 v Pardubicích budovu Automatických mlýnů. Dále Markus Oesterreicher, který se zasloužil o postavení židovské synagogy, iniciátor stavby krematoria dr. Lev Thein nebo první pardubický rabín Adolf Nähnadel.

Přehledný výčet známých osobností, které na pardubických hřbitovech našly místo posledního odpočinku, najdete na internetových stránkách www.pardubickyslavin.cz