Inkontinence je zdravotní problém, který musí řešit více odborníků

7. prosinec 2022

Problém inkontinence je velmi diskrétní, ale trápí stále více lidí. Tyto zdravotní komplikace mohou značně komplikovat společenský i soukromý život a u postiženého mohou kromě diskomfortu vést i ke ztrátě sebevědomí. Inkontinencí jsou postižené nejen ženy, ale stále častěji také muži. Problémy přichází plíživě, jsou však řešitelné.

Inkontinence se od věku 50 let může objevovat jak u mužů, tak u žen. Především u mužů může být důsledkem operačních zákroků na urogenitálním traktu nebo prostaty, a může v těchto situacích postihnout i mladší jedince.

Většinou jsou ale postižené ženy starší generace. Především ty, které rodily, mají povolené pánevní dno nebo ve vyšším věku již pokleslou dělohu, která tlačí na močový měchýř a povolí tak svěrač močové trubice. Problémy ale mohou mít i ženy mladší nebo ty, které niky nerodily. I u nich může z důvodů nepevného pánevního dna vzniknout tzv. stresová inkontinence. Únik moči pak sice není konstantní, ale nastává při smíchu, zakašlání, kýchnutí nebo při prudkém doskoku a rychlejší chůzi. Často tento problém vzniká z důvodu nedostatku pohybu a ochablosti svalstva. Pomocníkem jsou pak speciální cviky na posílení pánevního dna.

Inkontinence se nikdy neobjeví ze dne na den

Inkontinence většinou nastupuje plíživě a postupně se zhoršuje. Často proto tyto problémy přehlížíme a neřešíme je s lékařem, což pouze zhoršuje daný stav. U žen je vždy nutné kompletní vyšetření urologické i gynekologické, aby se stanovila příčina problému.

I muži musí nejprve zajít za urologem, který stanoví závažnost problému i míru úniku moče. Pokud se vyloučí možnost operace, nebo situace ještě není zralá k operačnímu řešení, lékař by měl pacientovi pomoci najít schůdné řešení.

Problém mohou řešit inkontinenční pomůcky

Jsou celkem tři úrovně inkontinence, které se stanovují podle množství moče, které unikne během 24 hodin. Závažnost inkontinence stanovuje urolog, který také doporučí adekvátní inkontinentní pomůcky.

Dnes je na trhu výběr velmi kvalitních a diskrétních výrobků, které je možné podle stupně inkontinence předepisovat ze zdravotního pojištění. Je na lékaři, aby po dohodě s pacientem zvážil, která pomůcka je v daném stupni inkontinence nejvhodnější. Inkontinentní pomůcky pak předepisuje praktický lékař a podle míry inkontinence jsou také hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Zvolenou a předepsanou pomůcku je ale nutné nejprve vyzkoušet v domácím prostředí, abyste měli jistotu, že je pro vás skutečně ideální. Jakmile získáte jistotu a s pomůckou se sžijete, začněte jí používat i v práci a na veřejnosti. Výrazně se tím zlepší komfort života, protože odpadne stres i strach ze společenských komplikací v dané situaci.

Spustit audio