Ivan Petrů: Léčba pacienta dialýzou stojí ročně až jeden milion korun

MUDr. Ivan Petrů
MUDr. Ivan Petrů
S primářem Hemodialyzačního střediska Nemocnice Mělník MUDr. Ivanem Petrů jsme mluvili o léčbě selhání ledvin.

Probírali jsme příčiny, proč dochází ke snížené funkci ledvin a někdy až k jejich selhání. Věnovali jsme se podrobně tomu, jak funguje dialýza.

V České republice je výskyt snížené funkce ledvin od nejnižšího stupně až po selhání ledvin. Nejčastější příčinou snížené funkce ledvin je cukrovka, vysoký krevní tlak, bakteriální záněty močových cest, záněty ledvinných klubíček (glomerulonefritis) a některé vrozené vady.

Léčba onemocnění ledvin se liší podle příčiny jejich vzniku

Onemocnění se častěji vyskytuje ve vyšším věku a postihuje přibližně stejně obě pohlaví. Zjištění nemoci se projevuje přítomností bílkoviny nebo krve v moči a může být spojeno se vzestupem dusíkatých metabolitů v krvi.

Redaktorka Soňa Jindrová natáčí rozhovor s pacientem

Předcházení onemocnění je dáno účinnou léčbou a výskytem přidružených nemocí jako je cukrovka, vysoký krevní tlak, zvýšené krevní tuky a dostatečný příjem tekutin pro prevenci močové infekce, zvláště u žen.

Vlastní léčení onemocnění ledvin se liší podle vyvolávající příčiny. „U většiny z nich dovedeme snížit rychlost zhoršování ledvinné funkce a tak zabránit nebo alespoň oddálit jejich konečné stadium – selhání funkce ledvin“, říká mělnický nefrolog Ivan Petrů.

Řešením je dialýza nebo transplantace ledviny

Při selhání funkce ledvin je možnost tuto funkci nahradit pomocí dialýzy nebo transplantace ledviny. Dialýza (z řečtiny dialysis) je proudění odpadních látek a vody z krve před polopropustnou membránu do dialyzačního odpadního roztoku.

Sestra obsluhuje dialyzační přístroj

Existují dva druhy. První je přístrojová hemodialýza. Jde o takzvanou „umělou ledvinu“. Dále existuje pobřišnicová (peritoneální) dialýza. Hemodialýza je soustředěna v dialyzačních střediscích v nemocnici nebo mimo ní. Peritoneální dialýzu si nemocný provádí po zaškolení sám doma.V břišní dutině má trvale zavedenou hadičku, kterou si v určitých intervalech několikrát denně napouští a vypouští dialyzační roztok.

Léčba selhání ledvin je drahá

Transplantace ledviny je možná ze zdravého živého dárce nebo při odběru orgánu ze zemřelého (převažuje). V České republice žije kolem 4 tisíc lidí s transplantovanou ledvinou a kolem 6 tisíc je dialyzováno. Převládá hemodialýza nad peritoneální dialýzou (8 procent). Za rok se uskuteční asi 280 transplantací ledvin.

Sestra obsluhuje dialyzační přístroj

Léčba dialýzou je velmi nákladná, u jednoho pacienta dosahuje až 1 milon Kč za rok. Úkolem nefrologie je zabránit u co největšího počtu pacientů v přechodu jejich onemocnění do selhání ledvin. Velkou pomocí jsou preventivní prohlídky u praktických lékařů s vyšetřením moče a krve.