Ivo Krýsa, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

Ivo Krýsa, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Ivo Krýsa, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

Hostem pořadu „K věci“ byl v úterý 21. února 2012 ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Ivo Krýsa.

Hlavními tématy rozhovoru byly výskyt azbestu a dalších škodlivých látek ve středočeských školách a jiných veřejných budovách, šíření infekčních nemocí ve středních Čechách a postup při měření hluku a postihy za překročení hlukových limitů.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Hezký den, posloucháte Český rozhlas Region. Začíná další vydání pořadu K věci. Naším dnešním hostem je Ivo Krýsa, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, dobrý den, vítejte u nás.

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Dobrý den.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Začněme aktuálním tématem, žáci z příbramské Základní školy pod Svatou Horou se vrátili do školy, kterou museli opustit předtím kvůli azbestu. Opravdu je ta škola podle vašeho přesvědčení, tedy podle přesvědčení krajské hygienické stanice bezpečná v tuto chvíli?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Tak situace v Příbrami je příznivá. My jsme obdrželi výsledky měření. Ta měření byla provedena po zásahu odbornou firmou. Bylo provedeno odborné vyčištění obou škol. A měření koncentrací azbestových vláken nám ukázala, že situace v těch školách je skutečně v tuto chvíli bezpečná jak pro žáky, tak pro učitele.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
To znamená, že stačilo vyčistit ty prostory?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Tak ta odborná firma postupuje tak, že provede audit v tom zařízení, zjistí zdroj, kudy by se mohla azbestová vlákna dostávat do vnitřního prostředí a potom samozřejmě provede samotný úklid.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
To znamená, že nějakými specielními zařízeními vysaje i ty drobné části azbestu.

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Přesně tak. Jsou to, jsou to zařízení, které mají takzvané pafiltry a ty v podstatě z toho prostředí jaksi odsají ten azbest.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Říkáte, že součástí práce té odborné firmy bylo, aby zjistila, odkud se ten azbest bral. Odkud se tedy bral, máte ty informace vy?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Máme s tím teď trošku problém, spolupracujeme intenzivně se stavebním úřadem, protože ta stavba jako taková je dle našich informací kamenná, to znamená, nebyla postavená z těch, z těch azbestových panelů. Takže stále pátráme po tom, kde se azbest v těch školách vzal.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Počkejte, ale vy jste říkal, že ta firma pátrala po tom, odkud přichází, takže předpokládám, že pokud dala nějaký papír, že teď už je to v pořádku, tak ví, odkud se to bralo a je jistota, že už se to tam nebude brát znovu. Nebo to chápu špatně?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Tak my jsme neposuzovali ten samotný úklid jako takový. My jsme posuzovali ta výsledná měření a ta nám ukázala, že ta koncentrace vláken v ovzduší je v pořádku.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
To znamená, jinými slovy, vy nemáte jistotu, že ten azbest tam zase odněkud nezačne vypadávat, laicky řečeno, že ta koncentrace třeba za týden, za 14 dní zase nestoupne?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Tak my jsme tam zjistili, že tam byl použit azbestový nástřik na vzduchotechniku. To je jediná věc, kdy jsme zjistili něco, co by mělo do činění s azbestem.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Budete tu školu dál zkoumat, budete tam dál měřit?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Tak my teď budeme určitě tu věc nejenom v Příbrami, ale i v ostatních místech kraje konzultovat se stavebními úřady.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Dobře, ale vy jste říkal, že stavební úřad moc informací o tom, že by tam nějaký azbest mohl být, neměl. To znamená, že v tom ani další konzultace moc nepomohou.

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Možná ne v Příbrami, ale budeme, budeme, jaksi musíme, musíme to dělat i...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Já se za chvíli budu ptát na jiné školy a na jiná školská zařízení, ale konkrétně ještě v té Příbrami. To znamená, budete tam zkoušet třeba za 2 týdny, za 3 týdny, jestli se tam ta koncentrace zase nezvýšila, jestli se to nevrátilo?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Tak v tomto horizontu s tím nepočítáme.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A to je standardní postup. Jakmile jednou to klesne, tak potom už to neřešíte. Teď tam není sice, ale přece nikdo nemůže vědět, že se tam nemůže objevit znovu.

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Já chápu ten váš dotaz, je to, je to oprávněný dotaz, tak jako by to byl třeba oprávněný dotaz rodiče, žáka té školy, ale my těžko můžeme tam provádět jaksi kontinuální měření třeba každý týden nebo každý měsíc.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Pojďme k dalším měřením, protože samozřejmě příbramská základní škola, ani ta mateřská škola, kam se děti teprve vrátí, protože by tam mělo ještě dojít k vymalování. Tak nejsou jedinými školskými zařízeními v České republice, kde se azbest objevil. A rozhodně nejsou jedinými zařízeními, na které by se hygienici a odborníci měli zaměřit. Jestli jsem dobře se díval, tak ve středních Čechách spolu se stavebními úřady bylo vytipováno celkem 46 školních budov, kde by mělo měření proběhnout. Kolik z nich už je proměřeno?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Tak my v tuto chvíli máme hotový tento pasport, z něho vzešlo 46 zařízení, bylo to tedy ve spolupráci nikoli se stavebními úřady jenom, ale především s Českou školní inspekcí. V tuto chvíli máme zadané objednávky zdravotním ústavům a v průběhu v podstatě následujících dvou měsíců by ta měření měla být hotová a vyhodnocená.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
To je tak náročné to měření, že trvá tak dlouho?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Tak jak jste zmínil, jednat ten počet školských zařízení je vcelku velký, nejenom v našem kraji, ale i v dalších krajích. Ty odběry provádějí krajské zdravotní ústavy s tím, že pro samotné počítání vláken a pro hodnocení byly vytipovány dva zdravotní ústavy, a to zdravotní ústav v Hradci Králové a zdravotní ústav v Ostravě.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
To znamená, že žádný jiný úřad nebo orgán nebo ústav v České republice není schopen vyhodnotit ta měření, pouze tyto dvě pobočky Státního zdravotního ústavu, rozumím tomu dobře?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Ono je to poměrně složitá záležitost, takže jsou vytipovaná zařízení především akreditovaná a taková, která mají s tímto druhem zjišťování jisté zkušenosti.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Čili jinými slovy, i kdybyste měřili rychleji, tak stejně budete čekat na zpracování, takže to nemá smysl. Jak dlouho potom to vyhodnocení bude trvat, máte nějaké garance?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Tak podle metodického návodu, který jsme obdrželi z ministerstva zdravotní a který obdržely i zdravotní ústavy, by jak odběry vzorků, tak její vyhodnocení bylo být hotovo do konce dubna letošního roku.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Máte nějaké informace od lékařů, co může způsobit azbest ve školní budově za 3 měsíce? Na kolik může ovlivnit zdraví dětí?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Je potřeba říci, že podle názorů odborníků ta doba, po kterou jaksi jsou ty děti nebo učitelé vystaveni případné expozici nadlimitní, je velice krátká. Ten limit, který je v České republice nastaven, je nastaven takovým způsobem, aby při celoživotní expozici po dobu 24 hodin nemohlo dojít k ohrožení zdraví, respektive je propočítán tak, že ta pravděpodobnost při té celoživotní expozici je tedy jeden člověk z jednoho milionu.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Promiňte, že vám do toho skáču, vy teď mluvíte o limitu, ale přece nikdo neví, jestli v těch školách vytipovaných ty limity nejsou výrazně překročeny.

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
V této souvislosti je potřeba uvažovat to, že toto je limit pro takzvané komunální prostředí, pro vnitřní prostředí staveb, s tím, že ještě limit existuje pro profesionální prostředí, to znamená pracovní prostředí a ten je stonásobně vyšší a i ten v podstatě zaručuje velice nízkou pravděpodobnost vzniku onemocnění při, jak říkám, tam je to stanoveno na čtyřicetiletou expozici po osmihodinovou pracovní dobu.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Dobře, ale aniž bych chtěl malovat čerty na zeď, tak přece vy nemáte v tuto chvíli jistotu. Je možné, že v nějaké té školské budově ten limit může být tisíckrát překročený. To znamená, že v tu chvíli se dostáváme někam jinam.

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Já bych asi počkal až na ty výsledky, které, které, které zjistíme.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Dobře, to znamená, to znamená, kam jsem směřoval tu otázku, vy jste přesvědčen, že tím, že to měření bude trvat 3 měsíce, nemůže dojít k ohrožení zdraví dětí ani učitelů?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Já jsem přesvědčen, že ne.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
To znamená, že třeba to, že by preventivně těch 46 budov, což zase když se podíváme na celý Středočeský kraj, není tolik, takže by se evakuovalo všech těch 46 budov na 3 měsíce. To by podle vás bylo zbytečné? O tom jste ani neuvažovali.

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Víte, ona, ona v podstatě když si, když si vezmeme jako příklad tu situaci v Příbrami, tak tam město jako zřizovatel škol, de facto samo přistoupilo k těm měřením. Takže tuto možnost de facto má úplně každý zřizovatel, buď v podstatě sám proměřit a případně i provést toto preventivní opatření. Ale my dneska k tomu nemáme žádný zákonný podklad.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Dnešním hostem pořadu K věci Českého rozhlasu Region je Ivo Krýsa, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. Vy jste to teď říkal, že si vlastně může nechat proměřit své prostory úplně každý. To jde tedy úplně jinou cestou než přes vás, pokud teď jako starosta jakékoliv obce budu mít pocit nebo budu se obávat, že v mé škole může být azbest, tak na koho se můžu obrátit a jaký je ten postup?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Tak já bych doporučoval obrátit se především na jaksi odborné akreditované laboratoře nebo pracoviště, která samozřejmě na základě individuální objednávky provedou měření a provedou vyhodnocení.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Vás vůbec na to nemusí kontaktovat na tohle to?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Ne, na toto ne.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
To může jít úplně mimo vás. My se zatím bavíme o školách, o 46 vytipovaných školských budovách, ale z azbestových desek bylo postaveno samozřejmě daleko více objektů. Ty zatím vůbec neřešíte?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Určitě ano, azbest se používal poměrně dlouhou dobu, až do nějakých 80. let minulého století, takže z něho je jistě postavena celá řada budov. Je potřeba říci, že ty stavby, pokud byly postaveny z azbestových panelů nebo z panelů z přítomnosti azbestu a pokud do nich nebylo žádným způsobem zasaženo, tak jsou zcela bezpečné.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
To znamená, že nebezpečné jsou jenom ty, do kterých se vrtalo, řezalo, je to laicky, když to říkám, je to tak?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
V podstatě je to tak, pokud tam byl proveden nějaký neodborný zásah. Samozřejmě ten zásah tam proveden být jaksi může, ale měl by být proveden vždycky odbornou firmou, která po tom narušení té azbestové nebo té vrstvy toho panelu provede zase odborné zapouzdření.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Samozřejmě ale pro člověka, který někde pracuje, někde se pohybuje, přijde na úřad, má tam kancelář, tak těžko asi může poznat, jestli tam před 5 nebo před 10 lety někdo mohl, nebo nemohl udělat neodborný zásah. Existují nějaké indicie, podle kterých třeba i laik může poznat, že by si měl to měření objednat, že by si měl něco takového zařídit?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Tak v našem právním řádu je to stanoveno tak, že ta povinnost zajistit tedy splnění těch limitních koncentrací, je stanovena vlastníku nebo uživateli těch vyjmenovaných staveb, kde jsou ty pobytové místnosti, pro které jsou stanoveny limity. Hygienická služba jako taková provádí státní zdravotní dozor nad plněním této povinnosti a v rámci toho tedy podle kontrolního plánu provádí taková měření, ale samozřejmě s ohledem na množství takových staveb, budov obecně, to není možné provádět všude.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Zatím mluvíme o azbestu. Mapujete třeba výskyt dalších nebezpečných látek nebo ten azbest je natolik výjimečný a o tolik nebezpečnější než cokoliv dalšího, co by se mohlo ze stavebního materiálu uvolňovat?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Tak ta otázka azbestu se otevřela teď jako v podstatě záležitost, která byla, která byla aktuálně zjištěná, ale o nebezpečnosti azbestu se samozřejmě ví již dlouhou dobu. Pokud bych měl zmínit nějaké další látky, které mohou nějakým způsobem poškozovat vnitřní prostředí nebo mohou být v něm přítomny, tak se setkáváme nejčastěji se stížnostmi na výskyt plísní, což tedy je záležitost, která také může být potenciálně velice nebezpečná. Z nedávné doby to byly podněty týkající se přítomnosti formaldehydu, především v novostavbách.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Jak často se na vás obracejí lidé, ať už s plísněmi nebo s formaldehydem, kolik takových případů a příkladů za rok máte?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Tak netroufám si úplně, úplně říci nějaké přesné číslo, ale řekněme desítky podnětů třeba pokud jde, pokud jde o ty plísně ročně. Ten formaldehyd, to byla spíše záležitost, tuším, loňského nebo předloňského roku, kdy to bylo i medializováno a potom se více lidé obraceli s dotazy na nebezpečí, která s tím mohou souviset.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Co s tím potom děláte?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Limit pro formaldehyd ve vnitřním prostředí je stanoven. Nicméně opět je spíše záležitost stavebních konstrukcí, takže my v této souvislosti dáváme určité doporučení stavebnímu úřadu, který poté by měl nařídit případně nějaké úpravy na stavbě.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
To znamená, vy přímo nikoho třeba nepostihnete, nedáte pokutu?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
To jsou většinou záležitosti jaksi individuálních domácností. Takže tam jaksi není koho postihnout, protože tady člověk obvykle ani neví, že tam takovýhle problém má, protože ten formaldehyd se může uvolňovat třeba z nábytku, pokud je nekvalitně vyroben nebo se velice často používá na lepení podlahových krytin.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A u těch plísní, tam je postup jaký?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Tak u těch plísní je ten postup v podstatě obdobný. Provádí se místní šetření a právě podle, podle okolností se ta věc předává stavebnímu úřadu.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Já jsem se ptal na postih v případě formaldehydu, vraťme se na začátek postihu za azbest? Tam nějaké možnosti a budete to nějak řešit?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Tak samozřejmě teoreticky tam jaksi je možné dát postih vlastníku nebo uživateli stavby za to, že tedy nezajistil, aby byly dodrženy limitní koncentrace azbestových a minerálních vláken v ovzduší. Ale já bych to tedy v tuto chvíli pokládal za poměrně nepřípadné.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Proč?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Tak k tomu, aby byla vyvozena nějaká odpovědnost za správní delikt, je tedy zapotřebí, aby byla naplněna takzvaná materiální stránka správního deliktu. To znamená, aby tam tedy skutečně došlo k nějakému zásahu do chráněného zájmu. Takže nemůžu to vyloučit, pokud bychom zjistili nějaký opravdu alarmující případ, ale v těch případech zatím...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Tak my samozřejmě v tom případu, když budeme konkrétně, konkrétně mluvit o té Příbrami, tak jak jste říkal, zatím není jasné, z čeho to unikalo. Ale hypoteticky, kdybyste našli případ, kde nějaká firma například při zateplování, což se ve školách hodně děje, tak neodborně zacházela s azbestovými deskami, a to by bylo příčinou toho úniku, tak v takovém případě by postih byl namístě?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Víte, tam je problém ten, že ten postih za to překročení by směřoval vůči tomu vlastníku nebo tomu provozovateli, nikoli vůči té odborné firmě. Ta by třeba mohla být postižena, ale pouze pokud by se to prokázalo třeba za to, že neohlásila práce s azbestem, protože práce s azbestem podléhají povinnému hlášení hygienické stanici.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
To znamená tedy v praxi, jestli tomu rozumím, tak je to v podstatě nepostižitelné.

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Velice obtížně, protože pokud to není nahlášeno a nezjistí se to, to znamená, někdo třeba nepodá nějaké oznámení, což se může stávat, a já bych to doporučil samozřejmě, pokud někdo bude mít podezření, že tedy se v jeho domě provádějí nějaké rekonstrukční práce a že tedy tam azbest mohl být přítomen, aby tedy učinil podnět místně příslušné hygienické stanici.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Tak náš rozhovor se chýlí k závěru, neodpustím si ještě jednu otázku. Vy jste se teď prozradil v těch posledních odpovědích, kdy jste odpovídal právnicky, vy jste doktorem práv, doktor práv jako šéf krajské hygienické stanice, to je docela nezvyk.

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Možná se vám to zdá jako nezvyk, já už to dneska...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Máte hodně kolegů právníků mezi řediteli krajských hygienických stanic?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Tak mezi řediteli jsem jediný.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Tak vidíte, že to je nezvyk.

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Tak mně už to ani nepřijde teď.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Jak se to stane?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Samozřejmě je to nějaká doba práce, jak v hygienické službě, nebo na hygienické stanici, potom i nějakou dobu na ministerstvu zdravotnictví a možná i trocha štěstí.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A není to handicap nemít lékařské vzdělání na tomhle postu?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Tak musím říct, že když jste mě pozval do vašeho pořadu, tak jsem uvažoval o tom, že bych si, že bych si možná pár semestrů lékařské fakulty mohl dát.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Třeba do příště stihnete nějaký semestr, uvidíme.

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Bude to určitě pro mě inspirace.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Ivo Krýsa, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje byl dnešním hostem pořadu K věci. Díky, že jste byl tady u nás a doufám, že se zase někdy uvidíme a uslyšíme. Na shledanou.

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Děkuji za pozvání, na shledanou.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.


Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je firma NEWTON Media a.s. Texty neprocházejí korekturou.