Ivo Krýsa, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Ivo Krýsa, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

V úterý 16. července 2013 byl hostem pořadu ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Ivo Krýsa.

Moderátor Tomáš Pancíř s ním například probral kontroly kvality vody ve studních a vodních nádržích po červnových povodních.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Hezký den, posloucháte Český rozhlas Region, začíná další vydání pořadu K věci. Naším dnešním hostem je ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Ivo Krýsa. Dobrý den, vítejte u nás.

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Dobrý den, děkuji za pozvání.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Začněme aktuálně, o víkendu se opět připomněla metanolová aféra, objevil se případ na Kladensku otráveného muže, zvýšíte teď kontroly alkoholu?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Ano, je to skutečně tak. Měli jsme v sobotu hlášení, že došlo k hospitalizaci muže do oblastní nemocnice Kladno. Ono v podstatě je to tak, že my jsme ani od toho září, kdy ta metanolová aféra vypukla, nijak příliš nepolevili v té intenzitě kontrol a v podstatě jsme v nich pokračovali doteďka a teď máme na léto naplánovaný ještě více zacílený státní dozor právě v souvislosti s lihem a lihovinami.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Ale to je bez ohledu na ten aktuální případ.

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
V podstatě to je bez ohledu na tento aktuální případ.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Pátráte po tom, kde se ten člověk k tomu metanolu dostal, respektive co vlastně pil nebo to je jenom záležitost policie?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Ta situace je právě složitější, je to záležitost řekl bych především policie, která toto vyšetřuje takže já můžu sdělit pouze to, že jsme byli v kontaktu s policií, že jsme se zúčastnili v sobotu a v neděli společných kontrol.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Na co se zaměřujete při těch kontrolách?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Jde o to podívat se na lihoviny, které jsou nabízeny v tom zařízení ke spotřebě, zkontrolovat ty takzvané rodné listy. To znamená právní předpisy, předepsané doklady o původu lihu a lihovin.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A míříte k těm kontrolám spíše do stánků nebo i do restaurací nebo je to vyloženě náhoda?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Tak v rámci tohoto případu jsme se zaměřovali na ty zařízení, která de facto policie označila jako ta podezřelá. Takže tam to bylo v součinnosti s policií, prováděli jsme i odběry vzorků. A jinak samozřejmě zaměřujeme se na ta zařízení, kde lze očekávat právě výskyt těch problémů právě s doklady k alkoholu.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Ty vaše kontroly, které vlastně kontinuálně provádíte, mají negativní výsledky, přesto předpokládáte, že mezi lidmi, případně i ve stáncích toho špatného alkoholu, řekněme tedy alkoholu s metanolem je hodně?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Je to i ten důvod, proč jsme dnešního dne vydali opakované varování veřejnosti, to znamená varujeme veřejnost především před konzumací podezřelých nebo jakýchkoli nejasných lihovin.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Kromě metanolu, kterému se teď tedy budete věnovat ještě více, tak se samozřejmě kontinuálně věnujete koupalištím ve Středočeském kraji, pravidelně vydáváte informace o tom jaká je tam voda z hlediska hygieniků. Na kolika místech pravidelně měříte?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Těch míst je něco kolem 20, v podstatě jsou to jednak místa, která monitorujeme my jako hygienická služba, jednak jsou to ta, která monitoruje provozovatel a dodává nám ty potřebné informace do systému.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Jak to vypadá letos zatím s vodou ve středočeských koupalištích, samozřejmě teď vynechme ta místa, kde byly povodně, těm se budeme věnovat za chvíli, ale tam kde nebyla vysoká voda, je to lepší než třeba v minulých letech nebo horší?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Tak v tuhle chvíli můžu říct, že v podstatě až na ty oblasti, které skutečně byly zasaženy tou povodňovou vodou, tak ta situace je velice dobrá ve všech sledovaných lokalitách máme zaznamenán ten nejlepší stupeň, to znamená stupeň číslo 1, pouze výjimečně asi na dvou nebo třech lokalitách se vyskytuje ten stupeň dvě, což je v podstatě mírně zhoršená kvalita, vody.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Když se teda podíváme na ta místa, kde byly povodně, dá se tam už opravdu koupat?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Tak, pokud jde o ta nejvíce postižená místa, tak to byla samozřejmě Slapská přehrada, Orlická přehrada, v tuhle chvíli naleznete u Slapské přehrady hodnocení stupněm 3., nicméně provedli jsme minulý týden vizuální posouzení kvality vody a musím říct, že na některých místech, to znamená, když konkrétně budu jmenovat, tak je to Nová Živohoš, Nová Rabyně, Měřín, tak tam ta voda se výrazně zlepšila o proti tomu v podstatě 1. červenci, kdy jsme prováděli ten odběr a to hodnocení, a ta voda skutečně je vhodná v tuhle chvíli ke koupání. I když samozřejmě je potřeba vždycky přihlédnout ke konkrétní situaci a konkrétně posoudit kvalitu vody.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Říkáte, že jste to testovali vizuálně, to stačí?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Tak ten monitorovací kalendář je nastaven na 14denní frekvenci, pouze v určitých případech ...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Takže to je jenom bonusová kontrola.

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
To byla v podstatě kontrola řekněme jakási bonusová, v podstatě poskytnout veřejnosti tu nejaktuálnější informaci právě před řekněme víkendem.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
U těch klasických kontrol, co všechno zjišťujete?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Tam se zjišťuje biologická a mikrobiologická kvalita vody. Provádí se samozřejmě i ono vizuální posouzení, to znamená to je vždycky součástí té kontroly. Provádí se i tedy právě kontrola toho řekněme hladinového znečištění a samozřejmě se kontroluje i eventuální přítomnost sinic.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Na kolik je řekněme věrohodné to vizuální posouzení, tedy jinými slovy nakolik já jako laik, když přijdu k té vodní nádrži, mohu opravdu posoudit svým zrakem, jestli je dobré se tam koupat nebo ne?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Je to poměrně významné, protože vy samozřejmě můžete jednak to určité vyčištění vidět a jednak ho můžete cítit, to znamená tam v těch oblastech, kde skutečně ta situace byla nepříjemná, tak skutečně bylo cítit takové z¨to znečištění nebo ten zápach po rybině, bahenní zápach, to znečištění skutečně bylo vizuálně vidět.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Dá se to tedy otočit, že pokud přijdu k té nádrži, voda je průhledná, žádný zápach necítím a nemám přitom rýmu, tak mohu se bez obav koupat, že v tu chvíli tedy ta pravděpodobnost, že by tam byly nějaké zásadní zdravotní, nebo že by tam byla nějaká zásadní zdravotní rizika, že je malá?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Ono je to tak, že samozřejmě můžeme mluvit o těch koupacích místech, která my sledujeme, protože potom je celá řada koupacích míst, která nejsu sledována hygienickou službou a jde skutečně je potřeba se spolehnout jenom na to vlastní vizuální posouzení. U těch koupacích míst, která my sledujeme, tak tam pokud to vizuální posouzení se dá do kombinace s tím, co my zjistíme na základě odběrů vzorků, tak bych řekl, že to je skutečně velice spolehlivý indikátor té kvality vody ke koupání.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Dnešním hostem pořadu K věci Českého rozhlasu Region je ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Ivo Krýsa. Už jsme mluvili o tom, jestli se dá koupat na místech, která byla postižena povodněmi, ale samozřejmě povodně vám přidělaly práci i v řadě dalších oblastí nejenom tedy v tom, jestli voda už je na koupání. Vy kromě jiného kontrolujete stav vodovodů a stav studní. Pokud se budeme bavit o vodovodech, tak vaše poslední zpráva hovořila o tom, že už jenom jeden je špatný, že už jenom v jednom je voda, která by se neměla konzumovat. Stále to platí, je to tak?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Já se domnívám, že ano, že to je stále tak, že nám zůstává pouze jeden tedy postižený vodovod, takže ta situace ...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A ten je na Příbramsku?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Ten je na Příbramsku, takže ta situace se skutečně v podstatě už rovná normálu.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Jak to vypadá u studní, ono se odhadovalo, že těch postižených studní by mohlo být kolem 15 set ve středních Čechách, potvrdilo se tohle to číslo a jak daleko jsou majitelé těch studní v odstraňování následků?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Ano, potvrdilo se toto číslo. K dnešnímu dni máme v evidenci něco kolem 1200 studní ve Středočeském kraji. Je to poměrně administrativně náročné, protože je samozřejmě důležité jaksi shromáždit veškeré informace o těchto studních, dělo se to ve spolupráci i se starosty obcí, s těmi byla velice dobrá spolupráce. Takže i díky nim ty seznamy máme v pořádku, a teď nastává ta fáze realizační, to znamená samotný příjezd na místo, odběr vzorků a následné tedy sdělení toho výsledku.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Co všechno to obnáší zprovoznit po povodních tu studnu?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
My jsme k tomu vydali pro jistotu takový manuál, kde se mohli ti postižení dočíst jak to tedy všechno udělat, protože před tím samotným odběrem, to je to na co se ptáte, je potřeba tu studnu sanovat. To znamená především mechanicky vyčistit a to celkově i tedy po stranách, následně vydesinfikovat, odčerpat veškerou vodu z té studny, počkat nějakou dobu a teprve následně je tedy možné žádat o provedení odběru a rozboru vody.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Vy jste po povodních také monitorovali výskyt komárů, ty problémy vlastně odněkud hlášeny nebyly, můžete tedy potvrdit, že to, čeho se všichni obávali, že bude epidemie komárů, že už je definitivně zažehnáno, že už není šance, že by se ještě vylíhli?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Ti komáři, s těmi se to má tak, samozřejmě komáři patří obecně k letní sezóně, to znamená je to něco, co tady bude vždycky ať budou nebo nebudou povodně. Ty povodně samozřejmě s sebou přinesly to nebo očekávali, že s sebou mohou přinést zvýšený výskyt některých druhů komárů, což se potvrdilo částečně, my jsme na to byli připraveni, to znamená prováděli jsme de facto od té poloviny června kontinuální monitoring míst, které jsme vytipovali na základě zkušeností z předchozích povodní a používali jsme larvicidní prostředek, který skutečně se ukázal jako velice účinný a myslím, že se nám podařilo tu situaci s nějakým kalamitním nebo masivním výskytem popovodňových komárů zvládnout.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Na rozdíl od komárů, tak klíšťatům se letos celkem daří. Máte zjištěno kde nejvíc?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Tak obecně těmi nejvíce postiženými lokalitami je tradičně Posázaví, oblast Příbramska, my jsme skutečně zaznamenali v souvislosti s kontrolou zotavovacích akcí zvýšený výskyt přisátých klíšťat na dětských táborech, bylo to skutečně poměrně velké číslo, v jednom případě asi kolem 120 v jednom asi 200 případů klíšťat. Ovšem neznamená to, že automaticky tam dochází k onemocnění.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Pokud jde o ta onemocnění ať už encefalitidu nebo lymskou boreliózu, tam ta nakaženost klíšťat je podobná jako vloni?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
V této souvislosti tak jak jsem se díval do statistik, tak to odpovídá v podstatě těm předcházejícím letům, samozřejmě to období letních prázdnin vždycky evidujeme zvýšený výskyt, ale odpovídá to obecné sezóně.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Ivo Krýsa, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje je dnešním hostem pořadu K věci. Jak moc se mění zájem hygieniků v průběhu léta, v průběhu letní sezóny, na co se třeba více orientuje kromě koupališť, kromě klíšťat, o kterých už jsme mluvili?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Tento rok jsme přistoupil jednak k takové obecné edukační akci, to znamená na našich webových stránkách veřejnost může nalézt celou řadu užitečných informací, které sta vztahují ke konkrétní sezóně ať už se jedná o oblíbené grilování, ať už se jedná o eventuální rizika v souvislosti s konzumací zmrzliny, ať už se jedná třeba i o rizika klíšťat, takže to je jedna část, která pro nás znamená letní sezóna. A ta druhá část je samozřejmě ta, že se vždycky zaměřujeme na určité specifické oblasti, které jsou spojeny právě s letní sezónou.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A které to jsou letos?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Už jsem to v podstatě zmínil.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Grilování a zmrzliny.

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Ano, je to jednak právě oblast grilování, kde se tady budeme zaměřovat na přítomnost polyaromatických uhlovodíků v grilovaných masech, to bude jedna taková věc, kdy budeme provádět spíše takový monitoring té situace, jaká je.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Jestli vás mohu tedy přerušit, to tedy vypadá tak, že váš kontrolor hygienik přijde k tomu stánku nebo do toho obchodu, kde se griluje, koupí si maso a potom zkoumá, jestli v tom nejsou ty závadné látky?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
V podstatě je to podobné, ano. Provádíme tam odběry vzorků, to znamená odebereme tam vzorek a provádíme rozbor na ty zmíněné polyaromatické uhlovodíky.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Jaký postih hrozí tomu,, kdo ty nebezpečné látky bude v tom mase mít?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Ten limit je stanoven nařízením Evropské unie, to znamená je to limit, který je stanoven závazně, tudíž samozřejmě pokud zjistíme porušení povinností, tak tam jaksi hrozí ta obecná sankce do 2 milionů korun.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
To znamená až 2 miliony je pokuta. Když se přesuneme ke zmrzlinám, zdá se, že v poslední době nastává opět boom točené zmrzliny, to znamená, že i tam se zaměříte?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Ano, je to velice oblíbená komodita, která patří k létu, takže zaměříme se i na tuto oblast, zaměříme se právě na tu výrobu točené a kopečkové zmrzliny, budeme se zajímat především o mikrobiologická kritéria a v případě, že ta zmrzlina bude významně barvená, tak se bude zabývat i tedy obsahem použitých barviv.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Hygienici v létě také kontrolují dětské tábory, jejich pořadatelé mají povinnost je nahlásit, dělají to?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Ano, v tuhle chvíli máme nahlášeno něco kolem 180 akcí a ve Středočeském kraji se letos bude rekreovat něco kolem 16 tisíc dětí.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Kolik z těch táborů, které máte nahlášeny, stihnete navštívit?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
My se snažíme v průběhu letní sezóny zkontrolovat veškeré nahlášené tábory, i když samozřejmě ne úplně všechny turnusy, které se tam v průběhu letních prázdnin konají.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Máme za sebou samozřejmě teprve 2 týdny prázdnin, takže je brzy na nějaké bilancování, ale přesto objevují se nějaké řekněme častější problémy, častější závady?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
U těch dětských táborů jsou takové určité pilíře zajištění toho hygienického zajištění nebo hygienického zázemí a to je zejména zásobování pitnou vodou, zajištění oblasti stravování a tím související správné skladování potravin a samozřejmě oblast i jaksi odběrně způsobilé osoby, tedy zajištění zdravotníka na té zotavovací akci. Takže to jsou takové ty základní pilíře.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
K létu také patří hluk ať už ze zahrádek nebo třeba z kulturních akcí. Pokud někdo má pocit, že v jeho okolí někdo jiný porušuje noční klid, co má dělat, má přímo zavolat nebo napsat vám?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Pojem noční klid bych tady považoval malinko za zavádějící, protože my se staráme o dodržování hygienických limitů hluku, to znamená staráme se o to, aby nedocházelo k poškozování nebo ohrožování zdraví nadměrným hlukem. Ten noční klid je spíš kategorie právě zajištění bezpečnosti veřejného pořádku, to znamená tam bych trošku dělal ...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
To znamená vaše hranice laicky řečeno je vyšší než by byla hranice tak, jak si člověk ji představí na noční klid?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Ono se to dá říci třeba tak, že porušení nočník¨ho klidu může být někdy obtěžováním, ale nelze vyloučit, že současně samozřejmě se bude jednat i o porušení předpisů na úseku hluku. Takže samozřejmě zabýváme se takovou situací a pokud zjistíme, že to pochází z nějaké hudební produkce nebo z nějaké činnosti, kterou my v rámci státního dozoru měříme, tak samozřejmě se takovým podnětem odpovědně zabýváme.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A v praxi to tedy vypadá, že pokud dnes večer někdo bude dělat kousek od mého bydliště koncert, tak vám mám zavolat vy jste schopni třeba ještě ten večer to přijet změřit?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Není to úplně tak jednoduché, nejsme úplně schopni zajistit takové měření ze dne na den, spíše je potřeba toto dát vědět delší čas dopředu.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Delší čas je co?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Tak je to individuální, my se samozřejmě snažíme ve spolupráci s hlukovou laboratoří se přizpůsobit termínům konání hudebních produkcí, ale řekněme v řádech třeba týdnů jsme schopni toto zajistit.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Tak jak můžete srovnávat s minulými sezónami, lepší se třeba pořadatelé různých festivalů, koncertů, je s hlukem menší problém nebo je to v podstatě pořád stejné?

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Pokud bych to měl hodnotit, tak se dá říci, že ty sezóny se v podstatě od sebe až tolik neliší. Samozřejmě zvyšuje se povědomí provozovatelů o jejich povinnostech, ale pokud bych měl srovnat počty podnětů na hluk nebo týkající se hluku, tak bych řekl, že to je v podstatě přibližně stále stejné.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Říká dnešní host pořadu K věci Českého rozhlasu region ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Ivo Krýsa. Díky, že jste byl tady u nás a zase někdy na viděnou, na slyšenou.

Ivo KRÝSA, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
--------------------
Já moc děkuji a na slyšenou.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.


Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je firma NEWTON Media a.s. Texty neprocházejí korekturou.