Jachta, jola, regata

25. červen 2004

Pokračuji v seriálu povídání o slovech, které souvisejí s výrazně letní činností, totiž s ježděním, s plavbou na lodích. V minulých dnech jsem se věnoval dvěma sportům založeným na jízdě na lodích, totiž kanoistice a veslování, a ještě mi zbyl jachting. Takže o slovech souvisejících s tímto důstojným sportem pohovořím dnes.

Výraz jachting pochází od pojmenování jachta, což původně byla, jak píše Akademický slovník cizích slov "stíhací plachetní loď pro pronásledování pašeráků", dnes je to rychlá motorová, parní nebo plachetní loď "pro sportovní a zábavní účely", jak píše zmíněný slovník. Když si slovo jachta abych tak řekl rozšifrujeme, zjistíme, že původní úkol těchto lodí, totiž honění pašeráků je v něm skrytý. My jsme sice slovo jachta přejali z angličtiny, tam však výraz yacht vznikl z nizozemského jacht, které bylo zkráceninou původního jagtschip, tedy vlastně "honicí loď". Znalci němčiny vědí, že německé jagen znamená lovit, honit. Podobně důstojně jako výraz jachta mi zní slovo jola, které má několik významů. Jednak je to na válečných lodích malý člun s vesly, s možností plachtění, jednak sportovní plachetnice s oblým dnem. Toto slovo do češtiny nepřišlo z angličtiny, ale z němčiny, tam se pak nejspíš dostalo z norštiny, kde mají slovo kjoll, které znamená loď či bárka. A když jsme u bárek: tento výraz, kterým se v češtině říká menším plachetním či veslovým lodím, také není původem český, i když byl už ve staročeštině. Do ní se ale dostal ze středohornoněmčiny, kam přišel z pozdní latiny, kde slovo barca vzniklo z řeckého baris, které pravděpodobně pochází z koptského slova bari, které mělo význam člun.

Michal Novotný

Ale vraťme se ke slovům důstojným. K nim určitě patří výraz regata, pojmenování veslařských, jachtařských a vůbec lodních závodů. I když regata je vlastně ještě o trochu víc než závody, je to i ta sláva se závody spojená. Toto slovo k nám v nezměněné podobě a ve stejném významu přišlo z italštiny. Regatare je italsky závodit na lodích a snad to pochází z latinského recaptare, honit, pachtit se.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz.

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.