Jak zamezit únikům tepla

Náklady na topení můžeme snížit zateplením
Náklady na topení můžeme snížit zateplením

Ceny energií rostou, a proto si připlatíme i za topení. U starších domů můžeme ušetřit zhruba 75% nákladů na vytápění zateplením.

Největší plochu má fasáda a zateplením můžeme ušetřit zhruba 30%. Druhou největší plochu má střecha. To je také 30%.  Okna 10% a zbytek podlaha. Úniky tepla zjistí odborníci. Za jedním z nich, energetickým specialistou z plzeňského Enviromentálního centra se vypravil Jiří Šobr.

Přijdu domů, vyvětrám, zatopím, ale bohužel nevím, kolik tepla pouštím v uvozovkách Bohu do oken.

Běžně to nezjistíte. Já musím vědět, z čeho je dům postaven. Vidět jaká má okna, střechu, stropy. Pak mohu usuzovat, kolik tepla unikne ven. Teplo odchází takzvaným prostupem. Prostupuje okny, stěnami, stropem. A to je ta nejzásadnější věc.

Když ale přijdu na půdu, nezjistím, že mi teplo uniká.   

To nezjistíte. Zjistit to můžete výpočetně, protože víme, z čeho je dům postaven. Pak se dá jednoduše spočítat, kolik watů tepla unikne v jednom metru čtverečním  stropu, stěny, okny. Když si to vynásobíme metry čtverečními metry domu, zjistíme danou tepelnou ztrátu. Druhá varianta je použít termo kameru. Ta ukáže místa úniku tepla. V případě zateplení půdy budeme kombinovat obě varianty. Důležitý je výpočet. Termo kamera nám to potvrdí a zároveň ukáže, kde teplo uniká nejvíce. A ukáže i možné nedostatky stavby – tepelné mosty a podobně.

Jaké možnosti máme při zateplování stropů na půdě?

Pokud vám nebude vadit, že budete mít na půdě izolaci, jde velice rychle zateplit nafoukáním recyklovaného papíru (drcené celulózy). Budete si ale muset vybudovat pochozí lávky pro přístup např. ke komínu apod. Nebo zde můžete položit minerální vlnu. Zateplení stropu je asi ta nejjednodušší věc, kterou můžete udělat.  Stropy mají poměrně velkou plochu a proto toto opatření je velice účinné.

Můžeme zateplovat i uvnitř? Přímo v místnostech?

Na stropu si můžete udělat sádrokartonové podhledy. Zde už ale musí být paro zábrana. Uvnitř totiž dostáváme rosný bod pod konstrukci původního stropu a voda by zde kondenzovala. Technicky je vše trochu těžší. Zároveň zde zůstanou tepelné mosty v případě příček, protože ty neizolujeme. Můžeme izolovat i stěny. I zde musíme myslet na paro zábranu. Jako izolaci můžeme opět použít minerální vlnu. V případě použití vápeno silikátových desek  paro zábranu nepotřebujete. Desky se samy umí vyrovnat s kondenzací. Stavebně je to i jednodušší.  Vnitřní zateplení vyjde laciněji než vnější, ale není tak účinné, protože fasáda s izolací musí odolávat povětrnostním podmínkám.