Jaké silnice se opraví v roce 2015? Prozradil šéf Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa

20. leden 2015

V úterý 20. ledna 2015 byl hostem pořadu „K věci“ generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Ing. Jan Kroupa.

Moderátor Tomáš Pancíř s ním probral připravované stavby a opravy významných komunikací ve Středočeském kraji, způsob stanovení priorit na další roky, pokračování modernizace dálnice D1 nebo harmonogram výstavby pražského okruhu.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Hezký den, posloucháte Český rozhlas Region, začíná další vydání pořadu K věci. Naším dnešním hostem je generální ředitel Ředitelství silic a dálnic Jan Kroupa. Dobrý den, vítejte u nás.

Jan KROUPA, generální ředitel Ředitelství silic a dálnic
--------------------
Dobrý den.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Počítal jste průměrnou životnost ředitele Ředitelství silnic a dálnic řekněme za poslední rok a půl?

Jan KROUPA, generální ředitel Ředitelství silic a dálnic
--------------------
Přiznávám se, že jsem se tím nezabýval.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Je to něco pod 4 měsíce, asi 3,7. Vy jste ve funkci od 10. prosince, takže se dostáváte k přibližně k třetině téhle té průměrné životnosti, připouštíte si to?

Jan KROUPA, generální ředitel Ředitelství silic a dálnic
--------------------
To znamená, že mi říkáte, že jsem zatím podprůměrný.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
To vám říkám, že jste zatím podprůměrný, ale máte šanci být nadprůměrný, dokud vydržíte ještě dvakrát tolik, co jste vydržel. Záleží z jaké strany se na to podíváte.

Jan KROUPA, generální ředitel Ředitelství silic a dálnic
--------------------
To vám děkuju teda.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Tím chci naznačit to, co naši posluchači asi dobře vědí, že být ředitelem nebo generálním ředitel ŘSD, Ředitelství silic a dálnic není úplně nejjistější job, když použiju toto slovo. Vy jste věděl do čeho přicházíte, alespoň částečně určitě, protože jste byl předtím a konec konců i v tomto pořadu jste byl dvakrát hostem z pozice ředitele závodu Praha, který měl na starosti i střední Čechy, přesto překvapilo vás něco v pozici generálního ředitele?

Jan KROUPA, generální ředitel Ředitelství silic a dálnic
--------------------
Já si na to odpovím trochu zeširoka. Já si myslím, že každý, kdo v té republice si myslí, že by to mohl posunout dál, a o koho je zájem, a ti lidi si myslí, že by to dál mohli posunout, tak si myslím, že by měl to Ředitelství silnic a dálnic někam dál posunout, protože si myslím, že to Ředitelství silic a dálnic vytváří projekty, který jsou prostě významný a který mají smysl. Má přece smysl budovat dálniční sítě a rozvíjet ekonomiku tohoto státu. Má přece smysl odstraňovat nehodová místa tak, abychom se vraceli rozumě domů a abychom na těch silnicích pokud možno měli co nejméně obav a aby ty silnice byly takové jakoby odpouštějící, to znamená, že i když uděláme chybu, tak to ještě neznamená nějaký fatální následek ať už z pohledu zdraví, nedej bože dokonce i života.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Tak to je tedy vysvětlení, proč jste na tu nabídku ministra dopravy kývl?

Jan KROUPA, generální ředitel Ředitelství silic a dálnic
--------------------
To stoprocentně. Je to jedna z těch záležitostí toho, že jsem chtěl, a pokud pan ministr měl i tu chuť to se mnou zkusit, tak jsem chtěl mu nabídnout ty služby a věřím, že toho samozřejmě nebude litovat a chtěl bych věřit v to, že ti lidi na Ředitelství silic a dálnic mi pomůžou tak, abychom se zase posouvali o kus dál.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Pomáhají?

Jan KROUPA, generální ředitel Ředitelství silic a dálnic
--------------------
Já musím říct, že je tam spousta lidí, na kterých prostě stavět se dá a řekl bych, že jsou to lidi, kteří prostě jsou duší silničáři a hrozně je to baví a chtějí to budovat dál. Já z toho mám vnitřní dobrý pocit. Z čeho mám velmi dobrý pocit, tak je, že se nám i omlazuje ten kádr a že ti staří začínají předávat ty zkušenosti těm mladším, je to krásně vidět třeba na provozním úseku. Teď bych vyzdvihl třeba práci pana inženýra Hromádky, ale ono je to vidět i pokud bych byl v tom generálním ředitelství na práci úseku výstavby, kde v podstatě kolem pana inženýra Mátla a pana inženýra Kurky vznikají další lidi, který mají progresi jít směrem dopředu.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Když vás člověk poslouchá, tak to si říká, že to je idyla být šéfem Ředitelství silic a dálnic. Proč tedy ty změny v poslední době, proč tam žádný z ředitelů nevydržel tak dlouho a proč se o ŘSD mluví jako o problému?

Jan KROUPA, generální ředitel Ředitelství silic a dálnic
--------------------
No, kéž by to byla taková idyla. To Ředitelství silic a dálnic naráží na spoustu záležitostí, který plyne ať už z minulosti, ať už z toho, že měníte uprostřed hry pravidla, teď narážím na změny v místě výstavby a vůbec administrování procesu, na zdánlivě pro veřejnost naprosto nepochopitelné věci, kdy nezapočítáváme plusy a minusy, na byrokratický procesy, který prostě z procesu státu je potřeba udělat, který jsou uzákoněný. Teď můžem se bavit o nějakém příkazci rozpočtu, správci rozpočtu, můžem se bavit o oběhu dokumentů a podobně. To všechno hrozně dlouho trvá a z pohledu veřejnosti to potom vypadá, že to Ředitelství silic a dálnic je neefektivní a ruku na srdce si dejme, že často k té neefektivitě přispívá i právě to časté vedení těch směrů v rámci té organizace.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Vy jste dostal, když jste nastupoval v prosinci, od ministra, alespoň ministr dopravy to tak prezentoval v médiích, dva základní úkoly stabilizovat situaci a rozběhnout stavby, které měly problémy, to už se povedlo?

Jan KROUPA, generální ředitel Ředitelství silic a dálnic
--------------------
Já jsem přes měsíc ve funkci, a to jsou úkoly, který jsou jakoby dlouhodobějšího rázu, byť si myslím, že ten základ bude asi vidět. Spoustu staveb se podařilo rozběhnout. Já si myslím, že z čeho mám velkou jakoby radost, že už konečně se rozhodlo třeba na dálnici D3, kde neustále se diskutovaly jaký jsou podklady a jaký nám chybí, nechybí, že už se podařily ty podklady pro tu komisi, která rozhoduje, připravit tak, aby mohla rozhodnout. A já mám radost samozřejmě z toho, že dokážeme komunikovat i směrem k těm zhotovitelům a dokážeme vysvětlovat, že sousta těch staveb, který vysoutěžili a který dnes by si možná vysoutěžili levněji, tak je nemůžou stavět za ty ceny, za který je vysoutěžili, ale že tam je rozumný hledat s námi nějaký kompromis a dost možná se o nějaký ty úspory, který vlivem času a vlivem nějakých těch cen můžeme, můžeme společně uspořit. Takže to jsou záležitosti, kdy si troufám tvrdit, že se i za ten měsíc už kus práce udělal. A já pořád věřím tomu, že jestli mi dáte ještě chvilku, jak jste říkal 3,7.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
To nezáleží na mě, to záleží na ministrovi dopravy.

Jan KROUPA, generální ředitel Ředitelství silic a dálnic
--------------------
Takže to posuneme i dál.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Když mluvíte o těch úsporách, to se tedy podařilo přesvědčit šéfy všech řekněme velkých firem, které dodávají ty zásadní stavby, že to budou chápat tak, že když to půjde, tak půjdou pod ty vysoutěžené ceny?

Jan KROUPA, generální ředitel Ředitelství silic a dálnic
--------------------
Tam byla spousta staveb, který byly zastaveny. I to minulé vedení vlastně diskutovalo nad možnými slevami, kdy vycházíte z takzvaných expertních cen a z těch cen, na který byly nějakým způsobem vysoutěžený a snažíte se najít formou kompromis. Já si myslím, že ty stavební firmy k tomu přistoupily poměrně racionálně a mám radost z toho, že se nakonec ty kompromisy podařilo najít, v současné době, pokud vím, máme poslední dvě stavby, které se nepodařily takhle odstartovat a které byly nějakým způsobem zablokovaný a jednu stavbu, u který už jsme se domluvili, ale zpracováváme dodatek teď.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Dnešním hostem pořadu K věci Českého rozhlasu Region je generální ředitel Ředitelství silic a dálnic Jan Kroupa. Vy se vracíte také k modernizaci dálnice D1, protože tu jste měl v té bývalé funkci na starosti. Zkušenost teď s těmi prvními etapami, bude se něco zásadně měnit nebo jakým způsobem bude pokračovat v roce 2015 modernizace D1?

Jan KROUPA, generální ředitel Ředitelství silic a dálnic
--------------------
D1 jako taková došla za doby, kdy jsem nebyl znovu k prověření, jestli ta koncepce byla dobrá nebo nebyla dobrá, z čeho já mám radost, takže i to vedení beze mně v podstatě tu koncepci vypsalo tak, jak ji vypsalo i se všemi poradci, kteří na Ředitelství silic a dálnic působili. Ty změny, který jsme navrhli, tak tam i zůstaly, z toho samozřejmě mám radost taky a děkuju za to. Asi ta nejvýraznější změna, která bude vidět z pohledu jakoby řidičů, je změna, kdy zvyšujeme bezpečnost těch pracovníků ve středním dělícím pruhu, to znamená dnes, pokud jste tam jeli, tak tam byly takový zedka nebo slangově se říká plácačky, teď v tuhle chvíli už i pro ty první etapy by je měly nahradit svodidla. Samozřejmě velký změny jsou v těch technických záležitostech,kdy jsme se poučili z těch chyb té první etapy, no, ať už se týká té recyklace namístě KZCéčka a nebo kdy spíš budeme upravovat křivku zrnitosti, to znamená přes nějaký míchací centrum, anebo ať už se to týká vlastního parametrického zadání z pohledu únosnosti třeba krajnic.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Pro motoristy se něco měnit bude?

Jan KROUPA, generální ředitel Ředitelství silic a dálnic
--------------------
Tak z pohledu motoristů si myslím, že ty uzavírky budou hodně obdobné tak jak jakoby byli zvyklí. Snaha teď v tuhle chvíli, ke které nás i vyzývá ministr dopravy, je více diskutovat o zintenzivnění těch prací a těch jednotlivých uzavírek a samozřejmě dávat si pozor, aby ty uzavírky se nestanovily v těch exponovaných časech, to určitě asi vidět bude.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Pan ministr dopravy se nechal slyšet, že by byl rád, aby modernizace celkem skončila asi o 2 roky dříve, aby se pracovalo nonstop, to znamená 7 dní v týdnu 24 hodin denně, říkal to všechna, všechny ty parametry, je to reálné?

Jan KROUPA, generální ředitel Ředitelství silic a dálnic
--------------------
Pan ministr nedává jednoduché úkoly je potřeba říct, na druhou stranu, my se je snažíme rozpracovat. Ten stav a teď se nechci vymlouvat, máme nějaký vlivem i změn těch vedení nám chybí některé nutné doklady, které prostě teď musíme co nejrychleji zajistit, abychom mohli zintenzivnit a i tu přípravu z pohledu projektových dokumentací, samozřejmě co neumíme, tak neumíme, ty třetí osoby, to znamená pokud požádáme někde třeba o stavební povolení, někdo se odvolá, tak tam asi neumíme tyhle věci řídit, to bude potom záležitost těch jednotlivých stavebních úřadů a vůbec těch odvolání, byť my se snažíme, aby jak ta projektová dokumentace, tak to projednání bylo co možná nejlepší.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
K tomu základnímu, to znamená zrychlení o 2 roky, to je možné?

Jan KROUPA, generální ředitel Ředitelství silic a dálnic
--------------------
Pokud nenastanou takovéhle situace, to znamená z pohledu třetích osob a ...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
To znamená pokud to nebudou brzdit třetí osoby, tak ano?

Jan KROUPA, generální ředitel Ředitelství silic a dálnic
--------------------
Přesně tak, tak si myslím, že je tam alternativa toho, že za ty 2 roky se to dá zkrátit.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Generální ředitel Ředitelství silic a dálnic Jan Kroupa je dnešním hostem pořadu K věci Českého rozhlasu Region. Když se podíváme na seznam zahajovaných a dokončovaných staveb v letošním roce, tak tam přece jenom těch středočeských úseků moc není, když se podíváme na ty zahajované, tak je tam most v Kutné Hoře dlouhý 200 metrů, je tam část R4 za Skalkou necelých 5 kilometrů, je tam úsek okruhu nebo část okruhu kolem Prahy mezi Satalicemi a Běchovicemi, to je kolem 4 kilometrů. Mezi dokončovanými stavbami ve středních Čechách letos není nic, když vezmeme v úvahu, že střední Čechy jsou největším krajem a vedou přes střední Čechy klíčové komunikace, není to málo?

Jan KROUPA, generální ředitel Ředitelství silic a dálnic
--------------------
To, co tady teď v tuhle chvíli diskutujeme, tak diskutujeme záležitosti, který se týká investičních věcí, to znamená to jsou akce, který jakoby nově budujeme. Já sám samozřejmě středním Čechám vždycky fandím a fandit budu. Faktem je, že ...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Promiňte, opravdu budete, může ředitel Ředitelství silic a dálnic fandit středním Čechám v této pozici?

Jan KROUPA, generální ředitel Ředitelství silic a dálnic
--------------------
Úplně klidně můžu, stejně tak jako můžu fandit ostatním krajům, protože já si myslím, že obecně ty komunikace všichni, co po nich jezdíme, tak víme, že si to prostě zaslouží. Ten kraj od kraje je různý, já si myslím, že ty střední Čechy vlivem dlouhodobého podfinancování, který měly, tak poměrně hodně utrpěly, ty komunikace v nich nejsou úplně stoprocentní. Myslím si, že za 3, 4 roky zpět, pokud bych to bral, tak ten výkon se jakoby zvyšuje. No, ale co se týká oprav, vždyť my jsme byli vidět, děláme velký opravy, o kterých dneska třeba nediskutujem, ale o kterých třeba diskutovat můžeme, například na R7 je tam vymyšlená další etapa na rychlostní komunikaci právě R7, budeme se bavit o tom, jaký vylepšit záchytný systémy, budem samozřejmě opravovat i R4 a do určité míry i ta 510 vlastně vylepšení toho současného stavu.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
510 jenom pro naše posluchače, to je okruh kolem Prahy?

Jan KROUPA, generální ředitel Ředitelství silic a dálnic
--------------------
To je zrealizovaný, kde vlastně budeme dělat opravu a měli bychom tam dát takzvaný tichý asfalt, to znamená odhlučňovat jakoby tu oblast. Já si myslím, že to pro ty řidiče nebude úplně jednoduchý v těch Čechách, chtěl bych se jim na jednu stranu omluvit, že asi v některých místech budeme dělat komplikace, chtěl bych, aby ty komplikace byly co možná nejmenší, ale zároveň tím pádem požádat o tu trpělivost, protože speciálně u toho silničního okruhu kolem Prahy, to nebude vůbec jednoduchá stavba.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Když se vrátíme k těm investicím z toho, co jste říkal, chápu to dobře, že tedy ve středních Čechách ta základní infrastruktura, pokud tedy pomineme okruh kolem Prahy a D3, už je v podstatě hotová, a proto v tomto směru teď ty priority jsou mimo střední Čechy?

Jan KROUPA, generální ředitel Ředitelství silic a dálnic
--------------------
Z pohledu jakoby celostátního, vy jste to naprosto přesně řekl, z pohledu celostátního, pokud se podíváme i do koncepce ministerstva dopravy, tak ty hlavní zásadní tahy skutečně tam jsou vybudovaný, pokud samozřejmě, nemluvím o silničním okruh kolem Prahy a D3, já osobně bych tam ještě si dovolil začlenit i třeba I/16 obchvat Slaný Velvary, který do určité míry nám bude spojovat dálnici D8 s rychlostní komunikací R7, byť trošku víc možná na severu, než je ten vlastní okruh kolem Prahy, tam to asi smysl má taky.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Kdo vlastně určuje, co má prioritu v rámci celé České republiky, pokud jde o investice do nových silnic a dálnic?

Jan KROUPA, generální ředitel Ředitelství silic a dálnic
--------------------
Ta priorita je určená ministerstvem dopravy. Ministerstvo dopravy má strategii, kterou označuje jako SeStra, ta je veřejně přístupná na stránkách www.mdcr.cz a tam vlastně lze se podívat do té strategie jaký je plán.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Zaznamenáváte tlaky od starostů, od hejtmanů včetně třeba toho středočeského, aby byly upřednostněny některé stavby?

Jan KROUPA, generální ředitel Ředitelství silic a dálnic
--------------------
Vždycky tady jsou jakoby tlaky a je potřeba je vyhodnocovat a dávat dohromady. Já si myslím, že starosta, který by netlačil na obchvat, kde vidí, že má brutální průtah obcí, to by snad nebyl ani starosta. Takže já se na to rozhodně nezlobím, naopak jsem rád, že s těma starostama můžu diskutovat. Ten problém je, že to musíme dávat postupně a bohužel ne vždycky je síla veškerý ty obchvaty a všude budovat a bohužel ne vždycky to ekonomicky vychází.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Když se vrátím k těm dvěma hlavním chybějícím stavbám ve středních Čechách, jak to v tuto chvíli vypadá realisticky s okruhem kolem Prahy, kdy bude skutečně dokola?

Jan KROUPA, generální ředitel Ředitelství silic a dálnic
--------------------
To mi dáváte velmi těžkou otázku, protože to nezáleží pouze na Ředitelství silic a dálnic. Co se týká té naší stavby 511, což je vlastně stavba spojující D1 a tu stávající 510, o které jsme se bavili jako o opravě, to znamená z určité části zokruhování, tam jsme čekali na vydání zásad územního rozvoje hlavního města Prahy s tím, že územně plánovací dokumentace, teď myslím územní plány, už vydaná byla, to znamená tam je požádáno o pokračování územního řízení a teď svým způsobem si držíme pěsti, jestli nebude nebo nebude vydáno, případně jaké k němu bude odvolání. Horší je situace na těch ostatních okruzích, to znamená ať už se bavíme o stavbách 518, 519 což je vlastně ten severní okruh kolem Prahy přes Suchdol, kde teda zásady územního rozvoje sice v Praze vydány jsou, ale ve středních Čechách jsme vypadli a nejsme ve shodě s územními plány, to znamená tam je potřeba, aby Praha ještě zaktualizovala územní plány a bohužel obdobná situace je na dálnici D3, kdy sice ve středních Čechách jsou vedeny zásady územního rozvoje, ale bohužel i ten koridor pro dálnici D3 byl vyjmut ze zásad územního rozvoje a my jsme vlastně žádali Středočeský kraj v září roku 2013 o to, aby se to vrátil zpět, dokonce jsme na to poskytly nějaký finance a ten kraj vlastně teď posuzuje jednotlivé synergické vlivy a tak, jak mají zásady územního rozvoje vypadat a věříme, že to co nejdříve vydá. Teď podle aktuálních informací má za sebou projednání s dotčenými orgány státní správy, musí se seznámit s jejich stanovisky a následně vlastně ty zásady územního rozvoje otevře pro veřejnost.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Když jste tady byl naposledy, tak jsme mluvili o možném dokončení toho středočeského úseku D3 kolem roku 2025, to je, já vím, že to je daleko a že těch okolností, které do toho mohou zasáhnout, je spousta, ale pořád je to ještě alespoň teoreticky možný termín, nebo už se posouváme dál do budoucnosti?

Jan KROUPA, generální ředitel Ředitelství silic a dálnic
--------------------
Pořád platí to, co jsem vám říkal i minule, já vlastně nevím, kde budu mít definitivně zásady územního rozvoje, kdy definitivně budu mít územní plány těch jednotlivých obcí a z pohledu ŘSD a z pohledu ministerstva dopravy, ale já si troufám tvrdit i z toho Středočeskýho kraje je obrovská snaha tu dálnici D3 posunout dál a v podstatě tu zatíženou komunikaci I/3 ji ulehčit a dopravně spojit ten silniční okruh kolem Prahy s těmi jižními Čechami, já si myslím, že to prostě smysl má. Ale dokud nebudu vědět stoprocentně tady tyhle věci, tak vám nedokážu říct ten předpoklad. Teď, pokud by samozřejmě se schválily dokonce roku, tak ten předpoklad pořád platí ještě.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Ještě k těm odhadům, abychom měli větší představu, kolik od schválení, od těch všech formalit, které jsou potřeba, vy budete potřebovat na tu reálnou stavbu?

Jan KROUPA, generální ředitel Ředitelství silic a dálnic
--------------------
No, říká se, že průměrná doba přípravy trvá 12,5 roku, my si samozřejmě snažíme ulevit a v předstihu už některý věci udělat, máme za sebou předstihový geologický průzkum, a ta stavba už má dneska vydanou EIA, respektive stanovisko ke, to znamená je tam potřeba zpracovat nějakou dokumentaci pro územní rozhodnutí, potom nějaký doplňkový geologický průzkumy v místech, kde třeba budeme mít most, a je potřeba udělat majetkoprávní přípravu, nejen trvalý zábory, dočasný zábory, věcný břemena nebo služebnosti. Dnes, pokud chcete, to znamená těch věcí a těch kroků je tam potřeba udělat poměrné množství, ale já jsem optimistický, pokud se do nich dostaneme, tak já si myslím že, že krok za krokem se dají rozvíjet a samozřejmě bude záležet koho i na těch stavbách potkáme a jak moc dokáže ty věci vykomunikovat a jaký tam ty zájmy budou, no.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Říká dnešní host pořadu K věci Českého rozhlasu Region generální ředitel Ředitelství silic a dálnic Jan Kroupa. Díky, že jste byl tady u nás a zase někdy na viděnou, na slyšenou.

Jan KROUPA, generální ředitel Ředitelství silic a dálnic
--------------------
Děkuji za pozvání, na slyšenou.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je firma NEWTON Media a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio