Jaroslav Koťa: Jak pečovat o svou duši?

3. prosinec 2013

Se sociálním psychologem PhDr. Jaroslavem Koťou jsme si povídali o tom, jak je možné pečovat o svou duši.

Mluvili jsme o tom, jak se vyvíjel historický pohled na lidskou duši. Věnovali jsme se především modernímu chápání pojmu lidská duše. Probírali jsme, jak o ni může člověk pečovat.

Co je to lidská duše?

Definovat lidskou duši není snadné. V současné době tímto pojmem označujeme jistou vnitřní stránku člověka. Duši považujeme za téměř to samé jako vědomí nebo rozum. Když člověk přijde takzvaně o rozum, je to, jako by ztratil svou duši. Světoví myslitelé jsou za jedno v tom, že duše tvoří oživující princip.

Tělo a duše se navzájem ovlivňují

Důležitý je také vztah duše a těla. Nabízí se otázka, jak jsou vzájemně propojeni. I z psychosomatického pojetí medicíny vyplývá, že pokud není člověk zdráv po tělesné stránce, trpí i jeho duše.

Život s duševní chorobou může být opravdovým peklem

Naproti tomu pokud člověk onemocní duševně, tak ho často ani jeho tělo neposlouchá. Péče o naši duši je tedy velmi důležitá. Její stav rozhoduje nejen o vztahu k sobě samému, ale i o vztahu k druhým a celému světu.

Názor na lidskou duši se v průběhu dějin měnil. S její definicí začali už řečtí filosofové. Současný pohled na péči o duši je především psychologický.

Spustit audio