Játra a jadrný

23. březen 2005

Inspirován posluchačkou paní Semelovou tu teď čas od času pátrám po jazykovém zákulisí slov, která souvisejí s naším tělem. Tentokrát jsem se zaměřil na játra a došel jsem přitom k zajímavějšímu slovu jadrný. Takže stručně o játrech a obšírněji o přídavném jménu jadrný, s nímž dojdeme až ke jménu nejvyššího indického boha.

Naše slovo játra vzniklo z praslovanského etro, které je příbuzné se řeckým enterenon, což znamená střeva, vnitřnosti. Obě ta slova pocházejí z indoevropského entero, vnitřní, vnitřek. Do příbuzenstva slova játra, původně tedy vnitřnosti, patří také latinské interior vnitřní a z něj pocházející slova jako interní, intervence a třeba internacionální. Z dalších českých slov do příbuzenstva patří výrazy útroby a jádro. Jádro je to, co je uvnitř například dužnatých plodů a od toho pak také lecčeho jiného. Jádro, tedy vnitřní, základní, podstatnou a také výraznou nebo dokonce nejlepší část, mohou mít skupiny lidí, třeba strany, také národ může mít jádro, obvykle zdravé, mluvíme ale i o jádru věci, sporu, o jádru problému, neboli o jádru pudla. Sem patří i sloveso vyjádřit se, které vlastně znamená vyslovit jádro, podstatu věci. Přídavné jméno jaderný ve spojeních jaderné elektrárny, jaderné záření, bomby a zbraně vůbec zjevně vzniklo z podstatného jména jádro; jde tu o uvolňování energie z jádra atomů. Ale co velmi podobné přídavné jméno jadrný? Dnes se říká, že i toto adjektivum souvisí se slovem jádro, s jeho přeneseným významem. Jadrná řeč je řeč výstižná, mluvící o tom podstatném. Jadrný vtip je vtip výrazný. Jadrné maso je maso z vyzrálého dobře krmeného kusu dobytka, jaderné krmivo je také krmivo kvalitní.

Michal Novotný

Etymologovi Václavu Machkovi se ale někdy před padesáti lety spojování přídavného jména jadrný s výrazem jádro nelíbilo a označoval ho za takzvanou lidovou etymologii. Podle něj slovo jadrný mělo původně význam čilý, zdravý, silný, jak dokazuje třeba moravské spojení jadrné obilí, jímž se označuje obilí vysoké, a polské jedrny, silný, ukrajinské jádernyj, tuhý, svěží a třeba slovinské jadrn, rychlý, bystrý. Podle Machka všechna tato slova mají základ v indoevropském základu, který se objevuje také v indickém indra, silný, mocný, což je slovo, které se stalo jménem nejvyššího indického boha Indry.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Zapomeňte na povinnou četbu. Babička potěší v každém věku.

Veronika Sedláčková, moderátorka ČRo Plus

Babička

Babička

Koupit

Nejslavnější klasické dílo spisovatelky Boženy Němcové. Geniální kniha, vše podstatné už zde bylo řečeno.