Jelení příkop v areálu Pražského hradu nabízí nejen přírodu, ale i umělecká díla

1. květen 2014
Česko – země neznámá

Jelení příkop v areálu Pražského hradu a jeho zahradách se táhne podél potoka Brusnice od ulice U Brusnice k velké zatáčce Chotkovy estakády. Za Ferdinanda I. byl příkop přemostěn Prašným mostem, který spojoval Hrad s Královskou zahradou.

Původně sloužil jen jako obranná bariéra, ale za vlády císaře Rudolfa II. tam vysadili vysokou zvěř. Odtud pochází název příkopu. Za Marie Terezie byl most překryt sypaným valem, který příkop rozdělil na horní a dolní část.

Ve druhé polovině 20. století byl Jelení příkop pro veřejnost uzavřený. Na rekultivaci horní části se v 90. letech podílel architekt Petr Hlaváček. Dolní část byla poprvé veřejnosti zpřístupněna v roce 1999. V září 2002 byl otevřen 84 metrů dlouhý tunel pro pěší skrz val Prašného mostu. Čímž byla opět spojena horní a dolní část příkopu.

Do horní části můžete sestoupit ze zahrady Na Baště Kyklopským schodištěm, z ulice U Brusnice pěšinou ve svahu, nebo dvěma cestami přímo z Prašného mostu vpravo od vstupu na hradní nádvoří.

Procházka dolní částí příkopu

V Jelením příkopu žili svého času i medvědi

Na dně příkopu uvidíte louku a u ní bývalý domek medvědáře s medvědáriem, umělou jeskyni se dvěma zamřížovanými pseudogotickými portály a malou kamennou kašnu. Medvědárium nechal ve 20. letech 20. století zřídit T. G. Masaryk pro medvědy, které dostal darem od legionářů z Ruska, medvědárium zaniklo v 50. letech.

Naproti domku stojí pískovcová socha Ponocného, dílo Franty Úprky, dar studentů hořické Kamenické školy k 75. narozeninám prezidentu Masarykovi. Původně socha stála uprostřed louky, kde po ní zbyl pískovcový základ a velký kruh v trávníku. V této části příkopu najdete i sochu Krakonoše od Františky Stúpecké.

Ze zatáčky Chotkovy silnice do dolní části Jeleního příkopu vede asfaltová cesta uzavřená branou. V těchto místech se v současnosti pracuje. Vy můžete vstoupit přes kamenné terasy nad Chotkovou ulicí nebo brankou z horní části ulice Na Opyši, do příkopu se schází po dřevěných lávkách vedoucích po svahu. Další přístup vede z okraje Královské zahrady.

Poblíž tunelu, spojujícího dolní a horní část příkopu, objevíte dvě moderní plastiky od Kurta Gebauera, Masku a Pyramidálního trpaslíka, obě z hořického pískovce. Jelení příkop je pro veřejnost otevřen od dubna do října.

Spustit audio