Jiří Hoch: Ve výskytu rakoviny tlustého střeva a konečníku jsme třetí na světě

28. leden 2013

S přednostou Chirurgické kliniky 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol v Praze prof. MUDr. Jiřím Hochem, CSc. jsme si povídali o rakovině tlustého střeva.

Mluvili jsme o tom, jak je toto onemocnění u nás časté. Věnovali jsme se příčinám jeho vzniku. Hovořili jsme o projevech rakoviny tlustého střeva. Probírali jsme různé postupy a vyšetření, kterými lze toto onemocnění včas odhalit. Zaměřili jsme se na způsoby jeho léčby.

Rakovina tlustého střeva a konečníku je druhým nejčastějším nádorovým onemocněním v České republice. Každoročně zjistí lékaři tento zhoubný nádor asi u 8 tisíc lidí. Více než polovina z nich na něho umírá. Odborníci zdůrazňují, že k menšímu počtu pacientů by přispěla lepší informovanost a svědomitější dodržování zásad prevence.

Rakovinu tlustého střeva je třeba odhalit včas

Ve většině případů bývá toto onemocnění diagnostikováno u osob starších 50 let. Výjimkou nejsou ani mladší lidé, kteří mohou onemocnět kvůli dědičným vlastnostem nemoci. Jelikož se rakovina tlustého střeva a konečníku rozvíjí průměrně deset let, je možné ji při pravidelných prohlídkách objevit včas.

Kolorektální karcinom

Šance na to, že pacient bude vyléčen, je tak ve srovnání s jiným nádorovým onemocněním poměrně vysoká. Někteří odborníci hovoří až o 95 procentní úspěšnosti. Jedním z důvodů, proč na tento druh rakovinového onemocnění umírá tak vysoký počet lidí, je nedostatek informací například o možnostech prevence.

Příčin pro vznik kolorektálního karcinomu je několik, lépe řečeno jedná se o souhrn několika vlivů. Patří k nim dědičnost, vnější a vnitřní vlivy. Onemocnění se mimo jiné projevuje krvácením do stolice, které může být v mnoha případech pouze skryté.

Vyšetření a určení diagnózy

Existují tři celonárodní onkologické screeningové (vyhledávací) programy, které si kladou za úkol mezi cílovou populací vyhledávat méně pokročilá nádorová onemocnění. Za cílovou skupinu jsou považováni lidé starší 45 let, kteří by měli jednou za dva roky podstoupit lékařské vyšetření.

Logo

Ve věku 50 let se provádí preventivní vyšetření na krvácení ve stolici, které může odhalit ranou fázi nádorového onemocnění. Tento test provádí praktikující lékař nebo gynekolog.

Další metodou je tzv. koloskopie. Jde o endoskopické vyšetření střeva. Toto vyšetření probíhá na endoskopickém pracovišti, které musí být schváleno rezortem zdravotnictví, a je pro osoby nad 55 let.

Kolorektální karcinom se léčí chirurgickým výkonem, radioterapií (léčba zářením), chemoterapií a biologickou léčbou. Uplatňuje se také alternativní léčba rostlinnými a tkáňovými extrakty, která funguje jako léčba podpůrná.

Stastistické údaje pochází ze serveru euroactiv.cz.

Spustit audio