Kachna

19. červenec 2004

V seriálu o pojmenováních ptáků pokračujeme kachnou. Když se o nějaké zprávě v novinách, v rozhlase či v televizi řekne, že je to kachna, každý ví, o co jde. Ta zpráva se ukázala jako falešná, jako nepravdivá. Ale nikdo vlastně neví, co mají kachny společného se lživým, vymyšleným zpravodajstvím. Ti vodní ptáci přece neprojevují žádnou pro ně typickou vlastnost, která by mohla souviset s nepravdivostí zpravodajství

Nejprve si ale stručně něco povězme o původu pojmenování ptáka kachny. Už proto, že je to jedno z mála čistě českých slov, v žádném jiném jazyce nic podobného výrazu kachna nemají. Naši předkové tohoto vodního ptáka pojmenovali podle toho, jak slyšeli jeho hlas. Kachny prý dělají kách-kách, popřípadě káč-káč, z čehož máme slova kačena, kačer a káča. A teď k novinářským kachnám. O původu tohoto spojení je doslova spousta teorií. Jedna praví, že nepravdivým zprávám se říká kachny od zveřejnění fantastické zprávy v amerických novinách, podle níž byl objeven zvláštní druh stromu, na němž rostou vejce, která když uzrají, padnou do vody a tam se z nich vylíhnou kachny. Podobné informace o kachních stromech však byly už v Herbáři Adama Lonicera z roku 1550 a v díle jezuitského přírodovědce Ignáce Zinka. Ten tvrdil, že takové stromy rostou na Hebridách a v Indii. Jiní spojení novinářská kachna spojují se zprávou v jednom belgickém deníku, která vyšla někdy před sto osmdesáti lety. Podle ní prý jakýsi člověk na posezení snědl dvacet kachen. Když té zprávě čtenáři nevěřili, deník vysvětlil, že ve skutečnosti ten pán snědl kachnu jednu, ale ta byla krmená směsí z devatenácti kachen. Méně barvité je teorie, podle níž tu jde zkomoleninu německého slova Legende, tedy smyšlenka. Někdy za Luthera se prý Legende změnilo na Lugente, přičemž Lug je německy lež a Ente je kachna.

Michal Novotný

S německým Ente souvisí i teorie, která se pokládá na nejpravděpodobnější. Podle ní v Německu na počátku 17. století serióznější vydavatelé novin označovali zprávy, jejichž původ byl nejistý, písmeny N a T, tedy zkratkou za latinská slova non a tastatur, která znamenají neověřeno. Čtenář věděl, že zpráva označená značkou NT nemusí být pravdivá, pravděpodobně pravdivá není. A už jsme u kachny. Když si písmena N a T přečteme jako jedno slovo, dostaneme Ente, tedy německé pojmenování kachny.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz.

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Děsivá freska válečné krajiny, u které se nepřestávám smát.

Petr Gojda, slovesný dramaturg, Centrum výroby Českého rozhlasu

Osudy dobrého vojáka Švejka

Osudy dobrého vojáka Švejka KOMPLET

Koupit

Pro jedny šťastný blb a ignorant, pro druhé vychytralý šašek. Pro nadporučíka Lukáše boží dobytek. Pro jedny ikona totálního odcizení a nihilismu, pro jiné bojovník proti válce, pro další anti světec a antihrdina. Čte Oldřich Kaiser