Kalivodské bučiny lákají na podzim svými barvami. Kalivodské rybníky na jaře žabím zpěvem

Pohledy na Kalivodské bučiny a rybníky jsou úchvatné
Pohledy na Kalivodské bučiny a rybníky jsou úchvatné

V blízkosti města Nové Strašecí se rozprostírá nejrozsáhlejší bukový les ve středních Čechách, který je součástí přírodního parku Džbán. Na jižním okraji Džbánské plošiny tak v těsné blízkosti leží dvě evropsky významné lokality, které byly v roce 2014 zároveň vyhlášeny přírodní památkou. Kalivodské bučiny pro krásu svých bukových porostů a Kalivodské rybníky pro hojný výskyt chráněné kuňky obecné. Za jejich krásami vás v reportáži zavede vlastivědný publicista Roman Hartl.

Buky zde byly odjakživa dominantní dřevinou, a když do těchto míst zavítáte, uvidíte dnes lesy přibližně ve stejné podobě, v jaké v této oblasti rostly už před stovkami a stovkami let. Kalivodské bučiny mají rozlohu 200 hektarů a táhnou se jako klikatý pás po jižním okraji Džbánské plošiny - po katastrech pěti obcí, podél Kalivodského potoka a po svazích Dučického a Kalivodského dolu.

Všechny stromy jsou přibližně 150 let staré, takže les působí velmi vyrovnaně. Bukový porost je navíc velice hustý, takže se mezi stromy dá jen stěží projít. Pro procházku proto zvolte trasu po okružní naučné stezce. Ta má přibližně tři kilometry a vede po nejhezčích partiích této přírodní památky.

Zavede vás jak do údolí, do blízkosti Kalivodského potoka, tak do nejvyšších míst na vrcholcích kopců, která jsou o několik desítek metrů výš. Stezka je krásná, ale fyzicky náročná a zvládnou ji spíš zdatnější turisté.

Kde jsou stromy, je i voda

Kalivodské bučiny napájí vláhou Kalivodský potok, který z lesů stéká do obce Kalivody. Na jeho toku už ve středověku vznikly překrásné rybníky. Soustavu tvoří rybníky Poboř, Prostřední a nejblíže obce Kalivody rybník zvaný Jezero. Stejně jako Kalivodské bučiny jsou všechny tři rybníky, včetně přilehlých mokřin, od roku 2014 chráněnou přírodní památkou a zároveň evropsky významnou lokalitou.

Předmětem ochrany je zde populace silně ohrožené žáby kuňky obecné. Této chráněné žábě se ve zdejších rybnících velmi daří a žije jí tu velká populace. A tak pokud vás k procházce do této oblasti vyláká jarní počasí, můžete si tu užít hlasité žabí koncerty.

Celková rozloha chráněného území je 13 hektarů. Z hráze prostředního rybníka jsou překrásné výhledy na svahy Kalivodských bučin. V jednom pohledu si tak vychutnáte blízkost dvou evropsky významných lokalit.