Kámen úrazu

17. květen 2004

Včera jsem tu načal vyprávění o slovním spojení "kámen úrazu" a podařilo se mi jen vyjmenovat pokud možno všechna česká úsloví a slovní spojení, v nichž se vyskytuje slovo kámen. Je jich totiž pozoruhodně mnoho. Dnes už snad opravdu dojdeme ke kameni úrazu, slovnímu spojení, které používáme, když chceme něco označit jako příčinu neúspěchu, zdroj obtíží a nesnází. Ale předtím přece jen pár slov o původu výrazu kámen. Jde o slovo všeslovanské a indoevropské, takže do jeho jazykového příbuzenstva patří i německé Hammer, což je ale kladivo, řecké akmon, tedy kovadlina, a staroindické asman, které znamenalo skála.

A teď ten kámen úrazu. Toto slovní spojení se vyskytuje v Bibli, přesněji v Novém zákoně, ještě přesněji v Prvním listě apoštola Petra. Mluví se zde obrazně o kamenech jako symbolech víry a nevíry. Věříme-li, je pro nás Kristus rohovým kamenem v chrámu, tedy kamenem, který spojuje dvě stěny, a tím upevňuje stavbu. Pokud nevěříme, Mesiáš je pro nás jako balvan, o který zakopáváme, "kamenem, na který se naráží, přes který se klopýtá", tedy kamenem úrazu, zdrojem obtíží a nesnází.

Michal Novotný

I některá další úsloví, v nichž se vyskytuje kámen, pocházejí z Bible. V Matoušově evangeliu Kristus předpokládá, že konec světa začne zkázou jeruzalémského chrámu, ?nebude zůstaven tuto kámen na kameni,? říká Ježíš v českém překladu. Kristus, tentokrát podle Janova evangelia, jako první řekl i větu: ?Kdo z vás je bez hříchu, nejprv hoď na ni kamenem.? Šlo o cizoložnou ženu a kamenování je trest v našich krajích nezvyklý, ale na Blízkém východě dosud praktikovaný. Také výrok o tom, že my do něho chlebem, když on do nás kamenem je biblický.

Ale zpět ke kamenu úrazu. V knížce Zakopaný pes jsem se dočetl, že v pruském městě Pillkallen měli v devatenáctém století před prahem soudní budovy skutečný kámen, kterému říkali kámen úrazu. Byl to kámen, o který se nesmyslně soudili dva příbuzní. Ležel totiž přesně na hranici jejich pozemků. Soudce dal inkriminovaný kámen vyzvednout a zapustit před soudní budovu tak, aby se o něj zakopávalo, aby tento kámen úrazu všem připomínal, že soud se nemá obtěžovat malichernostmi.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz.

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Z Frenštátu do pohádky. Stačí věřit na dobré konce.

Veronika Sedláčková, moderátorka ČRo Plus

Pohádka o Raškovi

Pohádka o Raškovi

Koupit

Jiří Raška vyhrál na olympijských hrách v Grenoblu 1968 zlatou olympijskou medaili. Spisovatel Ota Pavel úspěch popsal v nezapomenutelné Pohádce o Raškovi. Čte Oldřich Kaiser