Kamínek ze zahrádky se může stát součástí geoparku

10. duben 2015
Didaktické centrum geologie v Říčanech

Říčany u Prahy otevřely unikátní geologický park, který má návštěvníky zdejšího muzea seznámit s typickými horninami z celé České republiky. Děti tu zároveň mohou odkrývat kostry dinosaurů či obrovské schránky hlavonožců a v jezírku si vyzkoušet rýžování zlata.

Zahrada 1. Základní školy na Masarykově náměstí v Říčanech už neslouží jen k dětským hrám. Od čtvrtka plní i vzdělávací funkci. Právě tady totiž vyrostlo unikátní Didaktické centrum geologie s laboratoří, kde lze horniny zkoumat.

„Naše nové centrum geologie svou komplexností a rozlohou nemá v tuzemsku konkurenci,″ říká Jakub Halaš, ředitel Muzea Říčany, pod jehož hlavičkou geopark vznikl.

Návštěvníci tu najdou nejen stanoviště s typickými horninami z celého Česka i z okolí Říčan, ale slouží i jako botanická zahrada. „Například skalky jsou porostlé vápnomilnými rostlinami jako v Českém krasu,” poznamenal Halaš.

Ve venkovní učebně je geologická laboratoř, v ní jsou připravené ukázky řezání a broušení kamenů. Minerály tu navíc učitelé mohou studentům ukázat i pod polarizačním mikroskopem. Díky přístroji, který mají většinou jen vědecká pracoviště, se tak mohou podívat skrz normálně neprůsvitný minerál.

Hornina pod polarizačním mikroskopem.

Návštěvníci si tu také mohou leccos vyzkoušet. Třeba odkrývání kostí dinosaurů a obrovských schránek hlavonožců, nebo rýžování zlata a pozorování vzniku meandrů a delt, které jinak trvá celé roky.

Zanechat tu mohou i "vlastní stopu". Jakýkoliv donesený kamínek nebo kus horniny se totiž stanou součástí nového geoparku.