Kaplička na Prackově byla léta soukromým majetkem. Před spadnutím ji zachránili místní nadšenci

Prackovská kaple Panny Marie
Prackovská kaple Panny Marie

Český ráj, to nejsou jen skalní města, hrady či rybníky, ale také Kozákov, který je nazýván strážnou horou Českého ráje. A v jeho podhůří pod Prackovským hřebenem se nachází poklad. Kaple Panny Marie v Prackově, kterou téměř před sto lety nechal postavit místní rolník. A kterou v minulých letech krásně opravilo místní občanské sdružení.

Historie kapličky sahá do roku 1918, kdy se prackovský rolník František Trakal z radosti nad skončením 1. světové války a na počest padlých spoluobčanů rozhodl postavit ze svých prostředků a na svém pozemku malý kostelíček. Oslovil železnobrodskou stavební kancelář Františka Ježka, od které 6. září 1918 obdržel plány k jejímu postavení. Jen tři dny poté žádal obecní úřad v Klokočí o povolení stavby.

Žádost vypadala takto: „Uctivě podepsaný František Trakal rolník v Prackově čís. 4. Žádá: Slavný obecní úřade, chci na svém pozemku čís. par. 1142 novou kapli zříditi. Přikládaje plány dvojmo se žádostí, prosím slavný obecní úřad, aby ustanovil ohledání staveniště, přizval k témuž sousedy spolu mezující, jichž se to týče, a po odbytém shledání mě povolení k provedení této stavby uděliti ráčil. K žádosti přiložen kolek ve výši 1 Kč.“ Z dnešního pohledu úsměvné, ale tehdy fungující.

Kaplička s dvěma kříži na břidlicové střeše stála do roka. Panně Marii ji zasvětil biskup Josef z Litoměřic, který udělil právo pořádání mše svaté na neděli po svátku narození Bohorodičky. Procesí a slavné poutní mše skončily před 2. světovou válkou. Zajímavé přitom je, že kaplička přežila první republiku, protektorát i éru socialismu v soukromých rukách potomků rolníka Trakala, rodiny Židů z Rovenska a Klokočí. Rodina se o kapličku starala, ale postupně zub času zvítězil nad finančními možnostmi rodiny.

To už v Prackově bydlela několik let paní Alena Radoušová. Stav malého kostelíka měla před očima každý den cestou domů, a protože jí nebylo chátrání stavby lhostejné, vydala se za rodinou Židů zjistit, zda by byla nějaká možnost záchrany. V roce 2010 tak vzniklo občanské sdružení na záchranu kapličky. Sakrální stavbu se podařilo zapsat na seznam kulturních památek Ministerstva kultury České republiky, čímž se sice dostala pod dohled památkářů, ale také to otevřelo možnosti získání peněz z různých fondů.

Oltář je vyrobený z papíru, ale nevypadá na to

Na počátku i v průběhu péče o kapličku bylo a dodnes je nejdůležitější nadšení místních i přespolních. Do spolku se vložil mladý místní nadšenec a milovník památek Miloš Haken a spolu s paní Radoušovou oslovili další spoluobčany. A sdružení mělo rázem 40 členů. „Úplně nejkrásnější bylo, že se tu zapojili i mladí. Pozvali kapely a udělali benefiční festival pro kapličku,“ chválí místní mladé lidi Alena Radoušová. Od roku 2013, kdy byla kaple znovu vysvěcena, se opět konají na Prackově Staročeské poutě.

Další zajímavostí kaple Panny Marie na Prackově je, že jde o dílo lidové. Restaurátoři z Litomyšle obdivovali papírové oltáře vyrobené z kartonu, které jsou v celé naší republice unikátní. Takže určitě stojí za to nahlédnout i do interiéru kapličky. A nenechte si ujít Vánoční koledování na Prackově na Zlatou neděli.