Kateřina Cajthamlová: Pro stav klidné mysli je velmi důležitá psychohygiena. Pomozte jí tréninkem

15. září 2022

Vnitřní klid, pocit pohody, uspokojení a dobrého stavu mysli. Jak ho dosáhnout, záleží na naší genetické výbavě i na tréninku, jak reagovat na nepříjemnosti.

„Záleží hodně na jednotlivci, na jeho trénovanosti a na jeho psychice, protože existují lidé a já je velmi lituji, kteří mají jako vrozenou vlastnost reaktivitu. Člověka, který má geneticky vrozenou reaktivitu, okamžitě napadají negativní myšlenky, a potom je moc těžké si uchovat vnitřní mír a klid,“ vysvětluje lékařka.

Platí podle ní také heslo, že pesimista a optimista se liší v tom, že optimista je málo informovaný pesimista. Bohužel negativních informací přináší poslední roky velké množství. Přispěla k tomu pandemie covid-19, letos válka na Ukrajině a aktuálně přichází vlna strachu, zda budeme mít dost peněz na energie, potraviny a další.

Pro stav mysli i fyzický stav je proto velmi důležitá psychohygiena a té můžeme pomoci i tréninkem.

„Existují dva typy reakcí tváří v tvář nějaké nepříjemnosti. Pokud uděláme vyhýbavou reakci, tak v průběhu času stoupá naše citlivost na projevy této věci a klesá naše odolnost a tolerance. Pokud se ale exponujeme, tak té věci měníme význam. Čili nějakým způsobem se otužujeme, snažíme se ten význam trošičku relativizovat. Je důležité si najít, proč je to taky třeba dobré nebo co nás to může naučit. Snažíme se tím vyvíjet, a tak naše odolnost roste a naše schopnosti se rozšiřují. Schopnost vyrovnávat se s věcmi se zvyšuje tím, jak se s nimi vyrovnáváme, a klesá tím, jak se jim vyhýbáme.“

Proč je tedy dobré vnímat problémy jako výzvy, nikoli jako překážky? Jaké jsou ohrožující stavy naší mysli, a proto i těla? Co nám bere energii a, kde bychom ji měli hledat a čerpat? Poslechněte si vysvětlení a rady doktorky Kateřiny Cajthamlové v záznamu celého pořadu.

Spustit audio