Kateřina Červenková zasvětila ochraně přírody svůj život

27. leden 2023

Paní Kateřina Červenková je od roku 2021 předsedkyní ČSOP Vlašim. Původně pochází ze Sezimova Ústí v jižních Čechách a dnes se už v Kraji blanických rytířů cítí jako doma. V ČSOP Vlašim měla 20 let na starosti environmentální výchovu. Nyní dohlíží na Národní geopark Kraje blanických rytířů a další pobočky – Podblanické ekocentrum, paraZOO a Záchranou stanici ve Vlašimi, Dům přírody Blaníku Krasovice i Vodní dům Hulice.

Paní Kateřina Červenková původně pochází ze Sezimova Ústí v jižních Čechách a do Kraje blanických rytířů se doslova přivdala. Dnes se tu cítí jako doma a s velkým nasazením se snaží o ochranu místní přírody.

K lásce ke zvířatům ji přivedl tatínek, který ji učil poznávat různé ptáky a dravce. Když pak v rámci akce FALCO hlídala hnízda ohroženého dravce raroha velkého, rozhodla se dále studovat ochranu přírody. Ačkoliv měla blízko ke zvířatům, postupně začala být aktivní v oblasti environmentálního vzdělávání. V ČSOP Vlašim měla 20 let na starosti právě environmentální výchovu. Od roku 2021 je předsedkyní Českého svazu ochránců přírody Vlašim.

Kraj blanických rytířů je specifický

Práce pro ČSOP Vlašim je svým způsobem zavazující díky jeho třicetileté úspěšné historii i významu, který v Kraji blanických rytířů získal. Tato oblast má navíc svou specifiku. Je to kraj tradic a spolků. Místní obyvatelstvo je tu původní a ctí své kulturní i přírodní dědictví.

Paní Kateřina Červenková si proto o to více uvědomuje význam spolupráce s místními lidmi, bez jejichž pomoci a péče o okolní přírodu by nebyly takové výsledky. Právě environmentální výchova má proto v ČSOP Vlašim stále své významné místo, i když nyní už má paní Kateřina Červenková ve své kompetenci poněkud jiné povinnosti.

Dohlíží na Národní geopark Kraje blanických rytířů a další pobočky – Podblanické ekocentrum, paraZOO i Záchranou stanici ve Vlašimi, Dům přírody Blaníku Krasovice i Vodní dům Hulice. Aby měla kontakt s kolegy, pravidelně každou pobočku osobně navštěvuje. Právě na řediteli je celková koncepce a práce se neobejde bez značné administrativy.

Na přestávku za Bobíkem

I během své práce si ale najde čas na kontakt se zvířaty v paraZOO, která je přímo v areálu ČSOP Vlašim. Ze všech přibližně 30 zvířat má nejraději krkavce Bobíka, o kterého se jeden čas starala. Bobík jí vždy rád vidí a naučil se i trochu mluvit. Bohužel, většina zvířat je v paraZOO s nějakým poraněním nebo s hendikepem.

Co by ráda proto vzkázala lidem? Aby v přírodě používali spíše rozum než emoce. Například tím, že z lesa bez rozmyslu odnesete nalezené mládě, mu rozhodně nepomůžete.

A co nejvíce přírodě pomůže? Aby si lidé okolní přírodu svého bydliště vzali za svou, pečovali o ni a chránili. Ačkoliv je na pozici předsedkyně ČSOP Vlašim poměrně krátce, ví, že je důležité včas vychovat také svého schopného nástupce, který tuto organizaci dobře povede i v budoucnosti.

Spustit audio