Klášter v Plasech na Plzeňsku byl postaven na více než pěti tisících dubových kůlů

20. červenec 2018
Česko – země neznámá
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Klášter Plasy patří mezi největší památky svého druhu u nás

Jeden z největších klášterů u nás najdete na městě Plasy na severu Plzeňska. Zdejší rozlehlý komplex představuje po staletí dominantu okolní krajiny. Zcela podle cisterciáckých zvyklostí je plaský klášter postavený v údolní nivě řeky Střely, která svým meandrem vymezuje hranici areálu na jižní a západní straně. Na řece mniši už ve středověku vybudovali umělý kanál vedoucí klášterním areálem, tak zvanou Královskou štolu, kterou naháněli vodu na mlýn a poháněli jí pilu.

 

Při dalším rozšiřování kláštera a jeho modernizaci na počátku 18. století pak použili stavební postupy, na které byli zvyklí z jiných staveb v Evropě. Výjimečností plaského vodního systému je tak dokonalé řešení základů konventu, které bylo kvůli bažinaté půdě zpevněno celkem 5 103 dubovými kůly zatlučenými do země.

Přes ně byl položen trámový rošt a teprve na něj vystavěno zdivo budovy. Aby rošt nezačal hnít a budova se propadat, byla do základů přivedena voda z několika pramenů. Ta zamezila přístupu vzduchu ke dřevu, které díky tomu prakticky zkamenělo.

V jedné z částí konventu je dodnes odhalený druhý základní kámen budovy. Na něm je kromě letopočtu 1720 také varovný nápis: Aedificium hoc sine aquis ruet - Bez vody se stavba zřítí. A proto se i dnes čtyřikrát denně pečlivě kontroluje výška, teplota a kvalita vody v základech.

Nejen vodní systém vás v Plasích uchvátí

Projít si celý areál kláštera a jeho jednotlivé stavby můžete v rámci několika prohlídkových okruhů. Hlavní prohlídkový okruh vás zavede do vrcholně barokního konventu, což byla obytná budova mnichů.

Výběrový prohlídkový okruh pak vede částí starého královského paláce, barokními sýpkami, patrovou gotickou kaplí svatého Václava a svaté Máří Magdalény a věží s hodinovým strojem. Další okruh vám pak umožní nahlédnout do jihozápadního křídla prvního patra konventní budovy, v němž najdete obrazy a grafiky rodiny Stretti.

Klášter Plasy je otevřený v hlavní turistické sezóně denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin, mimo turistickou sezónu pak od 10 do 16 hodin. Více o klášteru Plasy a jeho historii i současnosti najdete na stránkách památky: www.klaster-plasy.eu/cs

autor: Pavel Halla
Spustit audio

Spolupořadatel

Kalendář

Neděle 2. 9.
13:0014:00
Velké finále Hradozámeckého léta
Přímý přenos vyhlášení vítězů fotografické soutěže Hradozámeckého léta

Partneři